13.04.2018 Bülten No : Y-720-G0012 - 2000 Bilgisayar

13.04.2018 Bülten No : Y-720-G0012

 

Tarih              : 13.04.2018

 

FATURA SİSTEMİ

e-İhracat Faturası

      - Stok Mal Kalemlerine Navlun Dahil TL, Navlun Dahil Döviz, Sigorta Dahil TL ve Sigorta Dahil Döviz alanları eklendi.Kalemlerde Navlun ve Sigorta Dahil fiyat giren kullanıcıların, Dip Satırlarda girdikleri Q-ND (Dahil Navlun Bedeli) ve Q-SD (Dahil Sigorta Bedeli) değerlerinin bu alanlara dağıtılması ve stok hareket tablosuna kaydedilmesi sağlandı.İstenirse Navlun ve Sigorta Kalemde Var seçilip, Dahil girilen fiyatların yanında Dahil Navlun ve Dahil Sigorta Tutarları kalemde girilebilir.Fatura kapatıldığında Q-ND (Dahil Navlun Bedeli) ve Q-SD (Dahil Sigorta Bedeli) satırları otomatik oluşacaktır.

İŞLETME DEFTERİ SİSTEMİ

K.D.V. Beyannamesi

      - Tablo 3 te, eksik olan alanlar eklendi ve tür kodlarının ekranda grörülebilmesi sağlandı.

MUHASEBE SİSTEMİ

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

      - 03.04.2018 tarihli e-beyanname duyurusunda yapılan değişikliklere uygun olarak güncellendi.

Muhtasar Beyannamesi

      - 03.04.2018 tarihli e-beyanname duyurusunda yapılan değişikliklere uygun olarak güncellendi.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

      - 03.04.2018 tarihli e-beyanname duyurusunda yapılan değişikliklere uygun olarak güncellendi.

 Mutabakat Mektubu

      - M/S Kartında Ünvan Bilgisi Boş olan kayıtlar için Alt Hesap Adının listelenmesi sağlandı.