25.05.2018 Bülten No: G-KKP-920-G0012 - 2000 Bilgisayar

25.05.2018 Bülten No: G-KKP-920-G0012

Link Güneş Sistemi KKP Li-Nova Geliştirme Bülteni


E-ALIM FATURASI TRANSFERİ

e-Alım Faturası Transferi

      - e-Alım Faturası onaylama ekranında irsaliye bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

 

MUHASEBE

Yasal Formlar

      - Form Ba/Bs Genel Çalışma Tanımları seçeneğine, "Paket Oluştur ve GIBe Gönder" parametreleri eklendi. Gerekli tanımlar yapıldığında, sistem tarafından oluşturulan Form Ba/Bs dosyaları GIB Internet Vergi Dairesine otomatik olarak yüklenir.