01.06.2018 Bülten No: Y-720-G0016 - 2000 Bilgisayar

01.06.2018 Bülten No: Y-720-G0016

 CARİ HESAP SİSTEMİ

Servis İşlemleri

      Transfer İşlemleri

      - e-Alım Fatura Transferi Tanımları seçeneği eklendi.e-Alım faturası Genel Tanımlarda kayıtlı değerlerin transferini sağlar.

FATURA SİSTEMİ

e-Alım Faturası Transferi

      - TL e-Alım Faturası transferinde, ekrandan Döviz Cinsi ve Kuru girildiğinde mal kalemleri ve dip satırlara ait döviz rakamlarının hesaplanması sağlandı.

MUHASEBE SİSTEMİ

Onaylı Yevmiye

      - "Yevmiye Madde Numaraları Sıralı Takip Ediliyor" seçili değil, bu durumda Yevmiye Yekünü toplamları farklı hesaplanabilir.Devam etmek istiyor musunuz? onay mesajı eklendi.Kullanıcı farkında olmadan bu parametreyi seçmez ise indeks değişiminden kaynaklı yekün hesaplaması değişmektedir.Bu nedenle onay sorularak dikkat çekilmesi amaçlanmıştır

PERSONEL SİSTEMİ

Bankalara Maaş Transferi(IBAN)

      - Vakıfbanka maaş transferi işleminde, Excel dosyasında kayıt deseni değişikliği vardı, gerekli değişiklikler yapıldı

STOK TAKİP SİSTEMİ

Depolar Arası Transfer Fişi

      - Tutar hesaplamada kullanılan Birim Fiyat Tiplerine, Son Alım Faturası Net Alış Fiyatı ve Son Satış Faturası Net Satış Fiyatı fiyat türleri eklendi.

Stok Hareket Girişi

      - Tutar hesaplamada kullanılan Birim Fiyat Tiplerine, Son Alım Faturası Net Alış Fiyatı ve Son Satış Faturası Net Satış Fiyatı fiyat türleri eklendi.

Satış Şartları Modülü

      İskonto Tanımları

      - İskonto Liste Adı alanı eklendi.İskonto Tanımları Listlelerinin birbiriyle karıştırılmaması ve ayırt edilebilmesi amacıyla eklenmiştir