01.06.2018 Bülten No: G-KKP-920-G0013 - 2000 Bilgisayar

01.06.2018 Bülten No: G-KKP-920-G0013

 FİNANS

Cari Hesaplar

      - C/H Kartı - Yaşlandırma sayfasında alınan listesinin ilgili cari hesaba e-posta yoluyla gönderilebilmesi sağlandı.

RAPORLAR

Stok Yönetimi Raporları

      - Stok Devir Hızı raporunda performans iyileştirmesi sağlandı.

      - Stok Devir Hızı hesaplama yöntemlerine, "Satılan Mal Miktarı / Ortalama Stok Miktarı" opsiyonu eklendi.

SABİT KIYMET YÖNETİMİ

Sabit Kıymet Kartı

      - 497 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında gerekli düzenlemeler yapıldı. Kullanıma ilişkin detaylı bilgi web sitemizde Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar klasöründe, "497Nolu Tebliğ Kapsamında Sabit Kıymetler" dökümanında yer almaktadır.

SATINALMA

Alım Faturası

      - Alım Faturası/Genel Çalışma Tanımlarına, "Elektronik fatura kaydı girilirken e-Fatura uygulamasında olup olmadığı kontrol edilsin" onay kutusu eklendi. Onay kutusu işaretlendiğinde; girilen fatura e-Fatura uygulamasında bulunmadığında ya da e-Fatura uygulamasında mevcut fakat fatura rededilmişse programın uyarı mesajı vererek kullanıcıyı bilgilendirmesi sağlandı.