08.06.2018 Bülten No: Y-720-G0017 - 2000 Bilgisayar

08.06.2018 Bülten No: Y-720-G0017

CARİ HESAP SİSTEMİ

Form Ba/Bs Modülü

      Mal ve Hizmet Alımları Bildirimi (Form Ba)

      - E-Beyanname sisteminde yapılan değişikliğe istinaden, versiyon bilgisi güncellendi

Mal ve Hizmet Alımları Bildirimi (Form Bs)

      - E-Beyanname sisteminde yapılan değişikliğe istinaden, versiyon bilgisi güncellendi

FATURA SİSTEMİ

Fatura

      - Cari Hesabın hareket sayısına bağlı olarak eş zamanlı pencereden seçim yapılırken yavaşlık oluyordu, hızlandırma yapıldı

MUHASEBE SİSTEMİ

K.D.V. Beyannamesi

      - E-Beyanname sisteminde yapılan değişikliğe istinaden, versiyon bilgisi güncellendi

Ek Beyannameler

      Mal ve Hizmet Alımları Bildirimi (Form Ba)

      - E-Beyanname sisteminde yapılan değişikliğe istinaden, versiyon bilgisi güncellendi

Mal ve Hizmet Satışları Formu (Form Bs)

      - E-Beyanname sisteminde yapılan değişikliğe istinaden, versiyon bilgisi güncellendi

PERSONEL SİSTEMİ

Personel Kartı

      - Özel Menüsüne "Bes Sisteminden Çıkış Kaydı Üret" tuşu eklendi. 

YENİ NESİL İŞLEMLER

Çok Amaçlı Form Tasarımı

      - Aylık Sosyal Yardım Ortalaması, Kıdem Matrah ve Günlük Kıdem Matrahı alanları eklendi.