14.02.2020 Bülten No: H-IK-310-G0018 - 2000 Bilgisayar

14.02.2020 Bülten No: H-IK-310-G0018

 

Bülten No     : H-IK-310-G0018

Tarih              : 14.02.2020

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Entegrasyon Parametreleri

      - Entegrasyon parametrelerine "Proje Kodu 1", "Proje Kodu 2" alanları eklenmiştir. Bunun yanısıra entegrasyon amacı ile oluşturulan xml dosyasında "MIKTAR" alanı da yer alacaktır. Bu alanda, ilgili fiş satırını oluşturan kayıt sayısı tutulacaktır.

 

Elektronik Veri Yönetimi

      e-bildirge dosyası oluşturma

      - e-Bildirge transferinin E-BildirgeV2 sayfası üzerinden çalışması sağlandı

 

Personel Yönetimi

      Personel Şirket Bilgileri

      - "Yasal Parametre Bilgileri" sayfasında son oluşturulmuş olan kaydın "Değişim Tarihinin" değiştirilmesine izin verilmiştir.Güncelleme yapılabilmesi için ilgili kaydın daha önce bordroda kullanılmamış olması, girilen tarihin, kendisinden önce oluşturulmuş olan PERYASAL kaydından daha önceki bir tarih olmaması ve ilgili personelin, girilen tarihten daha sonraki bir tarihte hesaplanmış olan bordrosu olmaması kontrol edilecektir. Bu koşulların hepsi sağlanıyor ise, tarih değişikliğine izin verilecektir.

 

 Mail Tipi Techno Bülten
Referans No 2009008350
Dağıtım Listesi
Dar Dağıtım Listesi - YS + EVB + D + GSYS