22.02.2020 Bülten No: H-IK-310-G0019 - 2000 Bilgisayar

22.02.2020 Bülten No: H-IK-310-G0019

 

Bülten No     : H-IK-310-G0019

Tarih              : 22.02.2020

 

İK 3.10 WEB SELF SERVİS

Masraf Bilgileri

      Masraflarım

      - Formda verilen kriterlerin öndeğer olarak saklanması sağlanmıştır.

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Elektronik Veri Yönetimi

      Muhtasar - Aylık Bildirge XML Dosyası

      - "e-Bildirge Dışındaki Bilgileri Oluşturulsun" parametresi eklendi.Ertelemeyle beraber e-Bildirgeyi V2 kullanarak göndereler için Muhsatar Prim Hizmet Beyannamesine Personel Bilgilerini aktarabilmek için SGK Bildirge bilgileri hariç olacak şekilde XML dosyanın oluşturulmasını sağlar.

 

İzin Yönetimi

      Personel İzin Bilgileri

      - Sadece "Yıllık ücretli izin" tipi ile uyumlu olarak çalışan "Yıllık İzinden Hafta Tatili Otomatik Düşülsün" ik sistem bilgileri parametresi, tüm ücretli izin tipleri ile uyumlu hale getirilmiştir. İk sistem parametreleri ekranındaki parametre ismi "Ücretli İzinlerden Hafta Tatili Otomatik Düşülsün" şeklinde güncellenmiştir.

 

Organizasyon Yönetimi

      Organizasyon Şeması

      - Personel filtreleme listesinde sağ klik ile açılan pop-up menü ile sadece işlemler menüsüne giriş yapılabiliyordu. Getirilen özellik ile listede seçim yapılmış ise, işlemler menüsünün getirilmesi, seçim yapılmamış ise standart liste menüsünün getirilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde ilgili liste istendiği taktirde excel yada metin dosyasına transfer edilebilir.

 

 Mail Tipi Techno Bülten
Referans No 2009008360
Dağıtım Listesi
Dar Dağıtım Listesi - YS + EVB + D + GSYS