28.02.2020 Bülten No: G-KKP-940-G0006 - 2000 Bilgisayar

28.02.2020 Bülten No: G-KKP-940-G0006

 Bülten No     : G-KKP-940-G0006

Tarih              : 28.02.2020

 

FİNANS

Ödeme Eşleme, Vade Farkı İşlemleri

      - Borç Kapama İşlemleri (BKI) tablosu alanlarına, Borç KDV Oran ve Alacak KDV Oran sahaları eklendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Kullanıcıların gönderilmiş elektronik evraklarda mal kalemi satırı alanlarından text ve kod sahalarında değişiklik yapmasına imkan sağlandı.

 

Satış İrsaliyesi

      - E-İrsaliye mükellefi olan firmaların, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılara da e-İrsaliye düzenleyebilmesi sağlandı.

 

Satış Serbest Meslek Makbuzu

      - Satış Pazarlama evrak türlerine, "Satış Serbest Meslek Makbuzu" evrağı eklendi.