29.05.2020 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

29.05.2020 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Puantaj Girişi ve Oluşturma

      - Ok tuşları ile hücreler arasında hareket etme özelliği sağlanmıştır.

 

İzin Yönetimi

      Hızlı İzin Girişi

      - Hazırlanan excel dosyasından yer alan izin kaydı ile, veritabanında yada ilgili excel dosyasında tarihleri çakışan bir izin kaydı bulunması durumunda, kayıt için uyarı verilip, transfer için uygun olmayan kayıtlar listesine düşmesi sağlanmıştır.

 

Raporlama Yönetimi

      Toplam Maaş Bordrosu

      - Puantaj bilgilerinde eksik gün neden kodunun pandemiye ait bir kod olması durumunda,kazançlar bölümünde diğer nedenlerden kaynaklı ücretsiz izinlerden farklı satırda gösterimi sağlanmıştır.