30.06.2020 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

30.06.2020 Techno IK Bülten

 

İK 3.10 WEB SELF SERVİS

İzin Bilgileri

      Taleplerim

      - "Yıllık İzin" bitiş tarihi cuma gününe denk gelen taleplerin bitiş tarihinin bir sonraki güne otomatik olarak ayarlanması parametrik olarak yapılmıştır.

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - Parametre sayısı arttığı için "Diğer Parametreler" sekmesi eklenmiştir. "SGK Teşvik Süresi Bitenler İçin Uyarı Verilsin" parametresi eklenerek, SGK teşvik süresi dolan personeller için verilen uyarı parametrik hale getirilmiştir.

 

Onay Bekleyen Avans Talepleri

      - İlgili dönemde hesaplanmış bordro olması durumunda uyarı vermesi kayıt işleminin engellenmesi sağlanmıştır.

 

Raporlama Yönetimi

      Personel Detay Analizleri

      - İşyeri Bilgileri Analizine "Temel Pozisyon" alanı eklenmiştir.

 

Zorunlu BES İşlemleri Yönetimi

      BES Tahsilat Dosyası Oluşturma

      - Vakıf Emeklilik için daha önce tahsilat dosyası içerisinde bildirilen "ÜCRETSİZ İZİN" statüsündeki kayıtlar için yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, işveren, ilgili dönemde ücretsiz izinde olan personelleri değil, bir sonraki dönem ücretsiz izinde olacak olan personelleri bildirmek durumundadır. İzin yönetimi modülünü kullanan kullanıcılarımızın kullanabileceği şekilde, ilgili bordro döneminde yada takip eden ayın 1. günü ücretsiz bir izne başlayıp, takip eden ayın tamamında ücretsiz izinde olacak olan personeller için Vakıf Emekliliğin istemiş olduğu formatta dosya oluşturulması işlemi "Offline Entegrasyon" için yapılmıştır.

 

Örneğin;

Haziran 2020 dönemde bu liste oluşturulduğunda, 26 Haziran 2020 tarihinde ücretsiz izne çıkan, bu izni 31 Temmuz 2020 de biten, 1 Temmuz 2020 de ücretsiz izne çıkacak olan ve bu izni 5 Ağustos 2020 de biten yada 26 Haziran 2020 de ücretsiz izne çıkan ve bu izni 5 Ağustos 2020 de biten personeller bu dosyanın içeriğini oluşturacaktır.