30.06.2020 Link Güneş ERP Bülten - 2000 Bilgisayar

30.06.2020 Link Güneş ERP Bülten

 

FİNANS

Cari Hesaplar

      - C/H Kartı Vergi/T.C. Kimlik No bilgisi, "5555555555" olan hesaplar için Ünvan bilgisinde, "Muhtelif Müşteriler" ibaresi yer almıyorsa uygulamanın uyarı mesajı vermesi sağlandı.

 

RAPORLAR

Beyanname Raporları

      - Muhasebe_Gecici Kurumlar Vergi Beyannamesi Raporu sayfa tasarımları, e-Beyanname Düzenleme Programı örnek alınarak yeniden düzenlendi.

 

SATINALMA

Alım Faturası

      - Binek Oto Kiralama Belgesi girişlerinde KKEG Tutarın günlük araç kiralama giderine göre otomatik hesaplanması sağlandı. Bu kapsamda C/H Kartları / Genel Çalışma Tanımlarında yer alan "Binek Otomobilleri ile İlgili Oranlar ve Hadler" tanımlarına, Günlük Araç Kiralama Gideri ve Kiralanacak gün Sayısının alınacağı Kod sahası parametreleri eklendi. Yapılan geliştirmelere ilişkin detaylı bilgi; web sitemizde Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar klasöründe, "7194 SAYILI_Kayılı Kanun Değişiklikleri" isimli dökümanda yer almaktadır.

 

Alım İrsaliyesi

      - Alım İrsaliyesi evrak başlık bilgilerine, "Malı kendim taşıyacağım/taşıtacağım" seçim kutusu eklendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

İhracat Faturası

      - Evrak başlık bilgilerine, "Sevkiyat daha sonra yapılacaktır" seçim kutusu eklendi.

 

Satış Faturası

      - Evrak başlık bilgilerine, "Sevkiyat daha sonra yapılacaktır" seçim kutusu eklendi.

 

Satış İrsaliyesi

      - Satış İrsaliyesi "İrsaliye" menüsüne, "Sevk edilmeyen faturaları seç" ve "Sevk edilmeyen ihracat faturalarını seç" seçenekleri eklendi.

      - Satış İrsaliyesi "e-İrsaliye Bilgileri" penceresi alanlarına, "Sevkiyatın Başlayacağı Yerin C/H Kodu" sahası eklendi.

      - C/H Kartı Vergi/T.C. Kimlik No bilgisi, "5555555555" olan hesaplar için e-İrsaliye düzenlendiğinde; Şehir, İlçe, Vergi Dairesi vb. sahaların kontrol edilmemesi sağlandı.

 

Satıştan İade İşlemleri

      - Satıştan İade İrsaliyesi evrak başlık bilgilerine, "Kabul edilmeyen mal sevk irsaliyesi" seçim kutusu eklendi.

 

SERVİS İŞLEMLERİ

Muhasebe Fişleri

      - Otomatik Açılış/Kapanış Fişi parametrelerine, "Fişteki azami satır sayısı" tanımı eklenip öndeğeri "10 Bin" olarak belirlendi. Her 10 Bin satırı aşan fiş hareketleri için yeni bir fiş kaydı oluşturulur. Bu parametre, alt hesap sayısı 50 bin üzerinde olan datalarda açılış/kapanış fişi oluşturulmak istendiğinde karşılaşılan memory hatası nedeniyle eklendi.

      - Otomatik Açılış/Kapanış Fişi oluşturmada performans iyileştirilmesi sağlandı. İşletmen / Kart Güncelleme Tanımlarında, "Kart güncellemesi yapılmasın" seçim kutusu işaretlendiğinde, açılış/kapanış fiş kayıtları daha hızlı oluşturulacaktır.