07.07.2020 Link Güneş ERP Bülten - 2000 Bilgisayar

07.07.2020 Link Güneş ERP Bülten

 

GENEL

      - Programa giriş ekranında yer alan "Mali Yıl" seçim penceresinde mali yıla ait şirket kodu bilgisinin de gösterilmesi sağlandı.

 

E-ALIM FATURASI TRANSFERİ

e-Alım Faturası Onay Penceresi

      - Malı teslim alan taraf "Malı kendim taşıyacağım/taşıtacağım" seçimini yaparak düzenlediği sevk irsaliyesi için gelen e-Alım Faturası kaydında irsaliye bilgileri boşsa, kullanıcı tarafından tanımlanması ve böylece ilgili irsaliyenin faturaya dönüştürülmesi sağlandı.

 

FİNANS

Gider Ödeme Fişi

      - Muhasebe tanımlarında, "Hesap kodu aynı olan Gider kalemleri birleştirilsin" seçimi yapıldığında, aynı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ile farklı mükelleflere ait kayıt girişi yapılması durumunda, yevmiye hareketlerine mükellef bilgileri yazılamayacağından dolayı uygulamanın uyarı mesajı vermesi sağlandı.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış İrsaliyesi

      - Satış İrsaliyesi / Genel Çalışma Tanımlarına, "Araç/Şoför Bilgileri" eklendi. e-İrsaliye Bilgileri penceresine eklenen "Öndeğerleri Getir" butonu vasıtasıyla, tanımlarda girilmiş olan Araç/Şoför bilgilerinin ekrana getirilmesi sağlanır.