07.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

07.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

E-ALIM İRSALİYESİ TRANSFERİ

e-Alım İrsaliyesi Transferi

      - Kendine düzenlenmiş sevk irsaliyesi kayıtları liste ekranına getirilmiyordu, sorun giderildi.

 

FİNANS

Masraf Fişi

      - Masraf Fişlerinin entegrasyonunda tespit edilen sorun giderildi.

 

SATINALMA

Alımdan İade İşlemleri

      - Alım irsaliyesi için alımdan iade irsaliyesi düzenlendiğinde, Sevk Tarihi bilgisi hatalı yazılıyordu, sorun giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Serbest Meslek Makbuzu

      - Mal kalemi satırı seçilebilir alanlara, "KDV Muafiyet Nedeni" sahası eklendi.

 

Satış İrsaliyesi

      - Sevk irsaliyesi düzenlenirken bazı durumlarda e-İrsaliye Alıcı Etiketi kontrolü hatalı yapılıyordu, sorun giderildi.

      - "İrsaliye Yanıtlarını Getir" butonu vasıtasıyla irsaliye yanıtlarının kayıtlara işlenmesi durumunda tespit edilen sorun giderildi.

      - Kabul edilmeyen mal miktarı bilgisi yazılmış olan sevk irsaliyesinin faturaya dönüştürülmesi durumunda tespit edilen son giderildi.

      - Kabul edilmeyen mal miktarı bilgisi yazılmış olan sevk irsaliyesi için satıştan iade irsaliyesi düzenlenmesi durumunda tespit edilen son giderildi.

 

Satış Faturası

      - Fatura mal kalemi satırında, "Kaynak İrsaliye No" sahasına 16 karekter girilebilmesi sağlandı.

      - İrsaliye seçiminde tespit edilen sorun giderildi.

 

Perakende Satış Faturası

      - Perakende Satış Faturası evrağı düzenlenirken Nakit ödeme hareketine makbuz numarası hatalı yazılıyordu, sorun giderildi.

 

ÜRETİM

Üretim İşlemi

      - Üretim işleminde yarı mamül hareketine Depo Kodu bilgisi yazılmıyordu, sorun giderildi.