14.07.2020 Link Güneş ERP Bülten - 2000 Bilgisayar

14.07.2020 Link Güneş ERP Bülten

 

E-ALIM İRSALİYESİ TRANSFERİ

e-Alım İrsaliyesi Onay Penceresi

      - e-Alım İrsaliyesi Transferi onay penceresine, "Satıştan iade irsaliyesi oluşturulsun" seçim kutsu ve seçim yapıldığında etkin hale getirilen "İade İrsaliye No" sahası eklendi. İade irsaliye numarası girilen sevk irsaliyesi için satıştan iade irsaliye kaydı oluşması sağlandı.

 

e-Alım İrsaliyesi Transferi

      - e-Alım İrsaliyesi Transferi kısayol düğmelerine, "Onayla" butonu eklendi. Onaylanacak alım irsaliyeleri panelinde buton tıklandığında; seçilen irsaliye kaydı onaylanan alım irsaliyeleri paneline taşınır. Onaylanan alım irsaliyeleri panelinde buton tıklandığında ise seçilen irsaliye kaydı onaylanacak alım irsaliyeleri paneline taşınır. Onayla butonu, gelen irsaliye kayıtlarının manuel işlendiği durumda kullanılır.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Fatura, İrsaliye, Sipariş, Rezarvasyon ve Teklif seçim ekranına, "Toplam tutar listelensin" seçim kutusu eklendi. Seçim kutusu işaretlendiğinde; seçilen kaynak evrağın toplam satırındaki Tutar ve Döviz Tutar bilgilerinin listelenmesi sağlandı. Seçilecek evrakların listelendiği ekranda seçilebilir alanlara, Tutar ve Döviz Tutar sahaları eklendi.