14.07.2020 Link Yeni Nesil Bülten - 2000 Bilgisayar

14.07.2020 Link Yeni Nesil Bülten

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Hareket Yaşlandırma Listesi

      - Özel Alanlara Liste Türü Günlükte çalışan Ortalama Vade Tarihi alanı eklendi.Bakiyeyi oluşturan her işlem satırına ait ortalama vade bilgisini verir.

 

FATURA SİSTEMİ

e-Alım İrsaliyesi Transferi

      - Mal Tesliminde Kabul Edilmeyen İrsaliyeler için düzenlenen Satıştan İade İrsaliyesinin ve Kendim Taşıyacağım/Taşıtacağım seçilerek düzenlenen Alım İrsaliyelerinin transfer edilmemesi için gerekli değişiklikler yapıldı

 

İrsaliye Parametreleri

      Parametreler

      - 2.sayfaya Muhtelif Müşteriler İçin İşlem Tipi Transferdir Ve Giden Depo İçin Giriş Kaydı Üret parametresi eklendi.Gittiği Depo için Giriş hareketi üretilir ve İrsaliyenin Genel Stok durumunu etkilememesi sağlanır. Not: e-İrsaliye Döküman Dosyası güncellenerek Ürün İndirme / Yeni Nesil / bölümü altında yer alan Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar / e-Irsaliye bölümüne çekilmiştir.

      - 2.sayfaya İşlem Tipi Transfer Olan İrsaliyelerde Giden Depo için Giriş Kaydı Üretilsin parametresi eklendi.Giden Depo için Giriş hareketi üretilir ve İrsaliyenin Genel Stok durumu etkilenmemesi sağlanır. Not: e-İrsaliye Döküman Dosyası güncellenerek Ürün İndirme / Yeni Nesil / bölümü altında yer alan Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar / e-Irsaliye bölümüne çekilmiştir.

 

PERSONEL SİSTEMİ

Personel Kartı

      - 26-Disiplin kurulu kararı ile fesih çıkış neden koduna ait açıklama 26-Devamsızlık nedeni ile fesih olarak değiştirildi.

 

Yasal Tavan, Taban, Oran ve İndirimler

      - 01.07.2020 itibariyle geçerli olan Kıdem Tazminatı Tavanı sisteme kaydedildi.Yasal Tanımların transfer işlemi çalıştırılmalıdır.

 

STOK TAKİP SİSTEMİ

Ekstre

      - Faturalaşan İrsaliyeler Listelensin parametresi eklendi. 740 sürümünde e-İrsaliye ile birlikte faturalanan e-İrsaliyeler silinmeyip sistemde İrsaliye/Fatura durumu Faturalaşan İrsaliye olarak kaydedilir. İrsaliye Fatura Durumu Faturalaşan İrsaliye olan kayıtların listelenmemesi için bu parametrenin seçilmemesi (işaretsiz olmalı) yeterlidir.