14.07.2020 Techno IK Düzeltme - 2000 Bilgisayar

14.07.2020 Techno IK Düzeltme

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      6111 Nolu Kanun İçin e-Bildirge Kontrolü, x7103 Nolu Kanun İçin e-Bildirge Kontrolü

      - Teşvik süreleri bittiği için, teşvik başlangıç - bitiş dönem bilgileri boşaltılan personellerin, teşvikli oldukları son döneme ait kontrol yapılırken hata oluşuyordu, sorun giderilmiştir.

 

Tekli Bordro Hesaplama

      - "Kısa Çalışma Ödeneği Tam Ödensin" seçeneği olmadığı için hesaplama sırasında hata oluşuyordu, ilgili parametre ekrana eklenerek sorun giderilmiştir.

 

Elektronik Veri Yönetimi

      Toplu İşe Giriş/İşten Ayrılma Bildirimi

      - e-Bildirgede birden fazla kanun numarasında dağılımı olan personellerin eksik gün sayısı hatalı hesaplanıyordu, sorun giderilmiştir.

 

İzin Yönetimi

      Personel İzin Bilgileri

      - "Kaçıncı Yıl/Ay" bilgisi hesaplanmıyordu, sorun giderilmiştir.

 

Toplu İzin Dökümü / Silme

      - İzin günü güncelleme işleminde, izin tipi kartına taşınan "Hafta tatili otomatik düşülsün" parametresi dikkate alınmıyordu, sorun giderilmiştir.

 

Personel Yönetimi

      Personel Şirket Bilgileri

      - 46486, 56486 ve 66486 nolu kanun türleri arasından seçim yapıldığında, girilen teşvik başlangıç ve bitiş dönemleri alanları boşaltılıyordu, sorun giderilmiştir.

 

Raporlama Yönetimi

      Bordro İcmal Bilgileri

      - Dönem bilgisi verilmeden tüm yıl için icmal rapor alındığında dönem alanında "Kasım" ayı görüntüleniyordu, sorun giderilmiştir.

 

Toplam Maaş Bordrosu

      - SGK günü sıfır olan, ancak SGDP matrahı olan personellerin, matrah ve prim tutarları rapora yansıtılmıyordu, sorun giderilmiştir.