14.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

14.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

E-ALIM İRSALİYESİ TRANSFERİ

e-Alım İrsaliyesi Onay Penceresi

      - Seçilebilir cari işlem alanlarına Karşı Muhasebe Kodu, Karşı Muhasebe Adı, Masraf Merkezi Kodu ve Masraf Merkezi Adı sahaları eklendi.

      - Gelen irsaliyeye verilen uygulama yanıtında Eksik/Fazla Miktar ya da Kabul Edilmeyen Miktar olması durumunda Miktar bilgisi hatalı hesaplanıyordu, sorun giderildi.

 

MUHASEBE

Muhasebe Fişi Şablonları

      - Muhasebe fiş şablonu seçiminde tespit edilen sorun giderildi.

 

RAPORLAR

Stok Yönetimi Raporları

      - Stok Envanter raporu parametrelerinde, "Dönemde hareket gören mallar" seçimi yapıldığında tespit edilen sorun giderildi.

 

SATINALMA

Alım İrsaliyesi

      - Alım İrsaliyesinin faturaya dönüştürülmesinde tespit edilen sorun giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Evrak başlık bilgilerine eklenen açıklama ve not alanlarına bilgi girişinde tespit edilen sorun giderildi.

 

Satış İrsaliyesi

      - İrsaliye Bilgileri penceresinde "Taşıyıcı C/H Kodu" seçiminde tespit edilen sorun giderildi.

      - Sevk irsaliyesi, C/H Kartında tanımlı olan "Fatura C/H Kodu" na faturalanamıyordu, sorun giderildi.

 

STOK ANALİZ MODÜLÜ

Genel Stok Durum Raporu

      - Tanımlı liste türlerinden seçim yapıldığında tespit edilen sorun giderildi.