14.07.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme - 2000 Bilgisayar

14.07.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme

GENEL

      - Bağlantılı Programlardan Çok Amaçlı Liste çağırıldığında eski listeden eklenmesine rağmen BETA listeden çalıştırılıyordu, hangi listeden bağlantılı program menüsüne eklendiyse o listeden açılması sağlandı.

 

FATURA SİSTEMİ

Fatura

      - Dip satırlarda A-Açıklama satırının değeri Mal Adı bölümüne girildiğinde satırın üzerinden geçerken ilk karakter siliniyordu, düzeltildi

 

İrsaliye

      - İrsaliye kayıt işlemi esnasında gelen İrsaliye Başlık Bilgilerinde Malları Teslim Alan Hesap Kodu bilgisi değiştirildiğinde Teslim Yeri Hesap Kodu bilgisi güncellenmiyordu, düzeltildi

      - Dip satırlarda A-Açıklama satırının değeri Mal Adı bölümüne girildiğinde satırın üzerinden geçerken ilk karakter siliniyordu, düzeltildi

      - Cari Hesap Kartında İlçe Kodu 00 olan kartlara e-İrsaliye kaydedilmek istendiğinde program uyarı mesajı verip kayda izin vermiyordu, düzeltildi

      - e-İrsaliye ve e-Fatura kullanıcısı olmayan Gerçek Kişilere düzenlenen e-İrsaliyelerde Vergi Dairsi boş olamaz kontrolü çalışıyordu, düzeltildi

 

Müstahsil Makbuzu

      - e-Müstahsil Makbuzu kayıt edilirken gelen Cari Kart Bilgileri penceresinde İl ve İlçe Kodlarında F9 penceresi açılmak istendiğinde hata veriyordu, düzeltildi

 

Nissan Dosya Transferi

      - Transfer işleminde hata veriyordu, düzeltildi

 

MUHASEBE SİSTEMİ

Muhasebe Entegrasyonu

      Personel / Muhasebe Entegrasyonu

      - Önceki Ayda Ters Bakiye olan personellerin bordroları entegre edilmiyordu, düzeltildi

 

YENİ NESİL İŞLEMLER

Çok Amaçlı Bilgi Transferi

      - Kayıtlı tablolarda Sayısal alanlar sağa dayalı gösterilmiyordu, düzeltildi