17.07.2020 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

17.07.2020 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Kıdem ve İhbar Parametreleri, Genel Tahakkuk Parametreleri

      - 1 Temmuz 2020 den itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı gelir vergisi muafiyeti tutarları güncellemesi yapılmıştır.

 

Raporlama Yönetimi

      Bordro Hesap Pusulası

      - Farklı şirketler için farklı imza/kaşe resimleri olması durumunda kullanılmak üzere, parametrelerde yer alan "İmza/Kaşe Dosya Yolu" seçeneğine ek olarak, "Şirket Bilgileri" kartına "İmza/Kaşe Dizini" alanı eklenmiştir. Parametrenin boş olması durumunda varsa bu alandaki resim dosyası kullanılacaktır.