17.07.2020 Link Güneş ERP Bülten - 2000 Bilgisayar

17.07.2020 Link Güneş ERP Bülten

 

GENEL

      - eİrsaliye uygulamasında yapılan geliştirme ve düzenlemelere bağlı olarak kullanım kılavuzu (e-Irsaliye.R1.05.pdf) güncellenmiştir.

 

FİNANS

Cari Hesaplar

      - Migros, Tofaş vb. firmalara düzenlenen sevk irsaliyelerinde tanımlı olması zorunlu olan bilgilerin girilebilmesi için Müşteri/Satıcı C/H Kartı sayfalarına, "e-İrsaliye Ek Bilgi" sayfası eklendi. Yapılan geliştirmelere ilişkin detaylı bilgi; web sitemizde Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar / e-Irsaliye klasöründe yer almaktadır.

 

SATINALMA

Alım Faturası

      - Sipariş/İrsaliye/Fatura Geçiş İşlemleri tanımlarına, "Fatura Tanzim Edilmeyecek İrsaliyeler" parametresi eklendi. Yapılan seçime bağlı olarak işlem tipi Fason, Konsinye, İç Kullanım ve Numune/Hediye olan irsaliyeler için fatura tanzim edilmesine izin verilmeyecektir.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Sipariş/İrsaliye/Fatura Geçiş İşlemleri tanımlarına, "Fatura Tanzim Edilmeyecek İrsaliyeler" parametresi eklendi. Yapılan seçime bağlı olarak işlem tipi Fason, Konsinye, İç Kullanım ve Numune/Hediye olan irsaliyeler için fatura tanzim edilmesine izin verilmeyecektir.

 

Satış İrsaliyesi

      - Satış İrsaliyesi / Genel Çalışma tanımlarına, "Depolar arası mal sevkiyatında malın gittiği depoya giriş kaydı üretilsin" seçim kutusu eklendi. Seçim kutusu işaretlendiğinde; işletmenin şubeleri arasında yapılan mal sevkiyatlarında malların çıktığı depo için işlem tipi transfer olan çıkış kaydı, malların gittiği depoya ise işlem tipi transfer olan giriş kaydı üretilmesi sağlanır.

      - Satış İrsaliyesi / Genel Çalışma tanımlarına, "Muhtelif müşterilere yapılan mal sevkiyatında malın gittiği depoya giriş kaydı üretilsin" seçim kutusu eklendi. Seçim kutusu işaretlendiğinde; mal sevkiyatının yapıldığı depoya işlem tipi transfer olan çıkış kaydı, malların muhtelif müşterilere teslim edilmek üzere yüklendiği araca ilişkin açılan depoya ise işlem tipi transfer olan giriş kaydı üretilmesi sağlanır.

 

STOK ANALİZ MODÜLÜ

Satılan Malın Maliyeti

      - Satılan mal maliyeti raporu maliyet yöntemlerine, "Alış Fiyat1" opsiyonu eklendi.