24.07.2020 Link Güneş ERP Bülten - 2000 Bilgisayar

24.07.2020 Link Güneş ERP Bülten

 

GENEL

      - Li-Nova Ana Menü seçeneklerine eklenen "Arama" kutusu vasıtasıyla, yazılan kelimenin "içinde geçtiği" seçeneklerin ekrana getirilmesi ve seçilen seçeneğe ilişkin ekranın otomatik açılması sağlandı.

      - Gelir İdaresi Başkanlığınca 16 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda mükelleflerden iletilen talepler çerçevesinde e-İrsaliye uygulamasında yapılan geliştirme ve düzenlemelere bağlı olarak kullanım kılavuzu (e-Irsaliye.R1.06.pdf) güncellenmiştir.

 

İŞLETMEN 9.40

Şirketler

      - e-Fatura Bilgileri tanımlarına, e-MM Şirket Gönderici Birim Etiketi ve e-MM Şirket Posta Kutusu Etiketi sahaları eklendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış İrsaliyesi

      - Satış İrsaliyesi, e-İrsaliye Bilgileri ekranına "Fatura, Malları Satan C/H Koduna tanzim edilsin" seçim kutusu eklendi.

      - Satış İrsaliyesi evrak başlık bilgilerine, "Matbudan Dönüşen e-İrsaliye" seçim kutusu eklendi.