26.06.2018 Bülten No: G-KKP-920-G0014 - 2000 Bilgisayar

26.06.2018 Bülten No: G-KKP-920-G0014


GENEL

      - Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılımasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğ kapsamında gerekli düzenlemeler yapıldı. Kullanıma ilişkin detaylı bilgi web sitemizde Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar klasöründe, "7143 Sayılı Kanun Kapsaminda Yapılan Geliştirmeler" dökümanında yer almaktadır.

 

MUHASEBE

Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim (Form Bs)

      - Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, (Vergi Kimlik Numarası "4444 444 444" olan Muhtelif Alıcılara düzenlenen satış faturaları) Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır.Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

 

RAPORLAR

Beyanname Raporları

      - Gelirler İdaresi Başkanlığınca, 05.06.2018 tarihinde e-Beyanname sitesinde duyurusu yayınlanan değişiklikler ilgili beyanname raporlarına uyarlandı.

 

Maliyet Raporları

      - Maliyet raporlarında seçilebilir İşlem Tipi alternatiflerine, "Stok Virman Fişi" seçeneği eklendi.

 

Beyanname Raporları

      Ek Beyannameler

      - 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ek Beyannamelere, "Muhasebe_Kdv Beyanname Raporu (1915-C)" raporu eklendi.

      - 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Ek Beyannamelere, "Muhasebe_Kdv Beyanname Raporu (1915-D)" raporu eklendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış İrsaliyesi

      - Satış Faturası genel tanımlarında buluanan "İrsaliyelerin faturalaşma süresi kontrol edilsin" tanımının Satış İrsaliyeleri için de kullanılabilmesi sağlandı.Bu amaçla Satış İrsaliyesi evrağı açılırken ilgili tanım aktive edilmiş ise, İrsaliye listesinin görüntülenebilmesi sağlandı.

 

STOK ANALİZ MODÜLÜ

Satılan Malın Maliyeti

      - Rapor parametrelerine, "İhracat Faturalarında Fiili İhracat Tarihi Kullanılsın" parametresi ekledi.

 

Stok Ekstresi

      - Stok Ekstresi rapor parametrelerine, "Faturalaşan irsaliyer listelensin" opsiyonu eklendi.

      - Rapor parametrelerine, "İhracat Faturalarında Fiili İhracat Tarihi Kullanılsın" parametresi ekledi.

 

Stoktaki Malın Maliyeti

      - Rapor parametrelerine, "İhracat Faturalarında Fiili İhracat Tarihi Kullanılsın" parametresi ekledi.

 

STOK YÖNETİMİ RAPORLARI

Stok_Ekstresi Raporu

      - Rapor parametrelerine, "İhracat Faturalarında Fiili İhracat Tarihi Kullanılsın" parametresi ekledi.

 

Stok_Satilan Mal Maliyeti Raporu

      - Rapor parametrelerine, "İhracat Faturalarında Fiili İhracat Tarihi Kullanılsın" parametresi ekledi.

 

Stok_Stoktaki Mal Maliyeti Raporu

      - Rapor parametrelerine, "İhracat Faturalarında Fiili İhracat Tarihi Kullanılsın" parametresi ekledi.