24.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

24.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

MUHASEBE

Alt Hesaplar

      - Alt hesap kartı muavin sayfasından alınan dövizli muavin listesi excele aktarıldığında tespit edilen sorun giderildi.

 

RAPORLAR

Stok Yönetimi Raporları

      - Aylara Göre Ciro Dağılımı raporunda eksik olan evrak tipleri eklendi.

 

SATINALMA

Alım Faturası

      - Birim Miktarı sıfır olan alım irsaliyesi mal kalemleri, faturaya taşınmıyordu, sorun giderildi.

      - e-Arşiv Alım Faturası, yeni evrak olarak kopyalandığında tespit edilen sorun giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Perakende Satış Fişi

      - Ödeme hareketlerinin Vade Tarihi bilgisi yazılmıyordu, sorun giderildi.

 

Satış Faturası

      - Dip şablon satırı tanımlamalarında tespit edilen sorun giderildi.

 

Satış İrsaliyesi

      - Alım irsaliyesi seçiminde tespit edilen sorun giderildi.

      - Kağıt irsaliyede Hesap Kodu değişikliği yapıldığında tespit edilen sorun giderildi.

      - İşlem Tipi, "İç piyasa" dan farklı olan sipariş kaydı irsaliyeye dönüştürüldüğünde tespit edilen sorun giderildi.

 

Satış Serbest Meslek Makbuzu

      - e-Arşiv Teslim Şekli bilgisi hatalı kaydediliyordu, sorun giderildi.

 

Sipariş İşlemleri

      - Sipariş tarihi ileri alındığında tespit edilen sorun giderildi.