30.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

30.07.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

SATINALMA

Müstahsil Makbuzu

      - Dövizli Gider Pusulası düzenlendiğinde tespit edilen hesaplama hatası giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış İrsaliyesi

      - Faturası oluşturulmuş irsaliyelerde,"İrsaliyeden Faturala" seçeneği pasif hale getirilmiyordu, sorun giderildi.

      - Şirket bilgilerinde, "Birden çok gönderici birim" parametresi aktif hale getirildiğinde, e-İrsaliye Gönderici Birim Etiketi bilgisinin yazılmasında tespit edilen sorun giderildi.

      - İşlem tipi, "Dış Piyasa" seçilen evrak kaydedildiğinde, işlem tipi "İç Piyasa" olarak güncelleniyordu, sorun giderildi.