07.08.2020 Link Yeni Nesil Bülten - 2000 Bilgisayar

07.08.2020 Link Yeni Nesil Bülten

 

İK 3.10 WEB SELF SERVİS

Özlük Bilgileri

      Bilgi Görüntüleme

      - "Okul Bilgileri" görüntüleme seçeneği eklenmiştir.

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - Bordro listesinin ve uygulamadaki diğer listelerin, Excel e "xlsx" formatında transferi sağlanmıştır.

 

Elektronik Veri Yönetimi

      Muhtasar - Aylık Bildirge XML Dosyası

      - "Sigortalı Çalışan Bilgileri" listesinin altına "Toplam Personel Sayısı" bilgisi eklenmiştir.

      - Aynı şirkete bağlı, ancak farklı VKN lere sahip işyerleri olan , bu işyerlerine ait muhtasarlar için, toplu olarak tek xml dosya üretmek isteyen kullanıcılar için, "Basılacak İşyeri Adına Göre Tek XML Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Basılacak işyeri adı, başlık bilgisine gelmesi istenen işyeri belirtmektedir. Şube no alanı -1 olarak verilmelidir.

      - Kontrol kutularının son yapılmış seçimleri, öndeğer olarak getirilmeye başlanmıştır.