06.07.2018 Bülten No: H-IK-300-G0013 - 2000 Bilgisayar

06.07.2018 Bülten No: H-IK-300-G0013

 
Link Techno İK 3.00 Geliştirme Bülteni

İK 3.0 WEB SELF SERVİS

Eğitim Talepleri

      Eğitim Talebi

      - Self servis üzerinden personelin eğitim talebi yapması ve yapılan talebin onay akış sürecinden geçerek sisteme yansıtılması sağlanmıştır.

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.00

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama, Tekli Bordro Hesaplama

      - "AGİ Hesaplansın" parametresi ile, ilgili bordroda AGİ hesaplaması yapılıp, yapılmayacağı parametrik hale getirilmiştir.

      - Personel Aile bilgilerinde yer alan kreş yardımından faydalanan her çocuk için, kodu "KRES" olan ödenek tutarı çocuk sayısı ile çarpılarak personele yansıtılır. Kadın çalışanlar için genel parametrelerde yer alan oran kadar asgari ücret üzerinden gelir vergisi matrahından indirilecek tutar tespit edilir. Buna göre brütleştirme yapılır. Erkek çalışanlar için vergi indirimi uygulanmaz.

 

Bordro Servis İşlemleri

      - Geçmiş dönem bordrolarının kazançlarının net tutar dağılımlarının hesaplanabilmesi için 5 numaralı servis işlemi eklenmiştir.

 

Ek Kazanç ve Sosyal Yardım Tipi Tanımlama

      - Sistemdeki "Ödenek Tipi" sayısı 99 adete çıkartılmıştır. Bu (3.0.14.15) veya bundan sonraki sürümleri ilk kez kuracak olan kullanıcılarımız, mutlaka mevcut veritabanlarının yedeği almalıdır. Aktif olarak kullanılan tüm şirketlere ait veritabanları, giriş yapılarak güncellenmelidir. Sistemdeki bordro sayısına bağlı olarak güncelleme işlemi vakit alabilir. Kullanılan veritabanlarının güncellenmesini takiben, sistemde herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka "HrUpdateStation.exe" çalıştırılarak, mevcut veritabanlarına yeni ödenek tipleri eklenmeli ve güncelleme tamamlanmalıdır. Bu işlem yapılmadan hesaplanacak olan bordro kayıtlarında sorun oluşacaktır. Bu güncellemeyi tamamlamış olan kullanıcılarımızın, sonraki kurulumlarda aynı prosedürü takip etmelerine gerek yoktur.

 

Entegrasyon Parametreleri

      - Entegrasyon parametrelerine "Önc. Dönem Ters Bakiye" kalemi eklenmiştir.

 

Kıdem Tazminatı İşlemleri

      - Kıdem bordrosunda görüntülenen işe giriş tarihi, ekranda yapılan seçime göre "İşe Giriş Tarihi" yada "Son İşe Giriş Tarihi" olarak parametrik olarak listelenecektir.

 

 

Elektronik Veri Yönetimi

      Toplu İşe Giriş/İşten Ayrılma Bildirimi

      - Personel seçimi için tarih aralığı parametreleri eklenmiştir.

 

İzin Yönetimi

      İzin Tipleri

      - İzin Tipi tanımlarına "Aktif" alanı eklenmiştir. Pasif duruma getirilen izin tipleri, personel izin bilgileri listesinde yer almayacağı gibi, bu izin tiplerinden yeni izin girişine de izin verilmeyecektir.

 

Personel İzin Bilgileri

      - "İstirahat Süresince Çalışmamıştır" alanı eklenmiştir. İşaretlenmesi durumunda, puantaja otomatik olarak yansıtılacaktır.

 

Organizasyon Yönetimi

      İşyeri Bilgileri

      - Araç çubuğuna SGK e-Borcu yoktur uygulamasına ve diğer uygulamalar menüsüne bağlanabilmek için iki ayrı buton eklenmiştir.

 

Organizasyon Şeması

      - Organizasyon ağacında, nodlardaki aktif personellerin yanı sıra, ilgili nodun altında yer alan bir alt seviye aktif nod sayısı da görüntülenmeye başlanmıştır.

 

Personel Yönetimi

      Personel Servis İşlemleri

      - 26 numaralı servis ile "Self Servis" uygulamasına giriş şifresinin "Bordro Görüntüleme" şifresi ile aynı hale getirilmesi sağlanmıştır.

 

Personel Şirket Bilgileri

      - Özel sigorta tiplerine "Ferdi Kaza Sigortası" eklenmiştir.

      - "37- KHK ile kamu görevinden çıkarma", "39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş" ve "40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi nedeniyle çıkış" işten ayrılma neden kodları eklenmiştir.

      - 7103 nolu yasayla çıkan teşvik kanunları ile ilgili kanun numaraları sisteme eklenmiştir. Varolan veritabanlarında güncelleme için HrUpdateStation.exe çalıştırılmalıdır.

 

Program Yönetimi

      İK Sistem Parametreleri

      - "Diğer Ücretli İzinlerde Yasal Süre Aşılabilsin " parametresi ile, İzin Bilgilerinde girilen diğer ücretli izinlerin izin süresinden fazla olması durumunda eksi değer alabilmesi ve bu şekilde kaydedilmesi sağlanabilmektedir.

 

Raporlama Yönetimi

      Bordro Hesap Pusulası

      - "GİZLİDİR" ibaresi parametrik hale getirilmiştir.

 

Ücret Yönetimi

      Ücret Zam Yönetimi

      - Aynı yıl ve dönem içinde, farklı geçerlilik tarihi ile birden fazla ücret kaydı oluşturulabilir şekilde düzenleme yapılmıştır.