06.07.2018 Bülten No: Y-720-G0020 - 2000 Bilgisayar

06.07.2018 Bülten No: Y-720-G0020

 
Link Yeni Nesil 7.20 Geliştirme Bülteni

CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hareket Girişi

      - İşlem Tipleri listesine 75.ÖTV İndirimi işlem tipi eklendi.

Genel Borç/Alacak Listesi

      - Listeleme işleminde hızlandırma yapıldı

FATURA SİSTEMİ

Oto Satış Faturası

      - Hurda Araç İndirimi ile ilgili değişiklikler yapıldı.Mal Kalemlerine ÖTV İndirimi alanı eklendi.Mal satırı girilirken Hurda Araç İndirim Tutarı bu alana girilir.Fatura kapatıldığında dip satırda O - I / ÖTV İndirimi satırı program tarafından hesaplanarak getirilir.

MUHASEBE SİSTEMİ

Muhasebe Entegrasyonu

      Cari Hesap / Muhasebe Entegrasyonu

      - 75. ÖTV İndirimi işlem tipi için entegrasyon tanımları eklendi.

PERSONEL SİSTEMİ

Bordro İşlemleri

      - 17103 ve 27103 sayılı kanun ile ilgili teşvik hesaplamaları eklendi

Personel Kartı

      - 17103 ve 27103 sayılı kanun ile ilgili teşvik kontrolleri eklendi

SGK Elektronik Veri Transferi

      E-Bildirge Öncesi Teşvikden Yararlanma Kontrolleri

      - 17103 Kapsamında Bildirim Kontrolü ve 27103 Kapsamında Bildirim Kontrolü seçenekleri eklendi

Yasal Tavan, Taban, Oran ve İndirimler

      Kıdem Tazminatı

      - 01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olan Kıdem Tazminatı Tavan ücreti sisteme eklendi Yasal Değişiklikleri Transfer Et komutu çalıştırılmalıdır.

Vergi Muafiyetleri

      - 01.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olan Çocuk Yardımı Gelir Vergisi Muafiyet tutarları sisteme eklendi Yasal Değişiklikleri Transfer Et komutu çalıştırılmalıdır.