Yeni Nesil Seri 7.20 - 4447 Sayılı Kanun - 2000 Bilgisayar

Yeni Nesil Seri 7.20 - 4447 Sayılı Kanun

Yeni Nesil Seri 7.20 - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği 

2018/22 Nolu SGK Genelgesi ile yayınlanan, 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin 

değişiklikleri içeren Yeni Nesil Seri 7.20 sürümü web sitemizdeki ilgili bölüme çekilmiştir.

 

 

Buna göre yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir;

 

Kanun No: İşyerinin faaliyetine göre İmalat veya Bilişim Sektörü için 17103, Diğer Sektörler için 27103 kanunlarından biri seçilmelidir.

Kanun kapsamında işe alınacak olan personellerin 2017 yılına ait personel sayısı ortalamasına ilave olarak istihdam edilmesi gerekmektedir. 

 

Personel Kartı

Personellerin kanun kapsamında olabilmesi için;

     - "2,7,12,14,19,20,21,22,23,28,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,90,91,92" Nolu belge türlerinin dışında olması, 

     - 01/01/2018-31/12/2018 arasında işe başlamış olması

gerekmektedir.

 

 Kanundan yararlanma süresi 18 yaşından büyük kadınlar için, 25 ile 18 yaş arasındaki erkekler için ve engelliler için 18 ay,

diğerleri için 12 ay ile sınırlıdır.

 

 

Bordro İşlemleri

 

17103 nolu kanun için en fazla Asgari Ücret Tutarı (67,65 * 30 = 2029.50 TL) kadar teşvik uygulanır.

27103 nolu kanun için Asgari Ücretin SGK Gününe karşılık gelen Tutarının %37.5i (761.06 TL) kadar teşvik verilir.

 

 

E-bildirge Bildirim Kontrolü

 

17103 ve 27103 nolu kanunlar için ?SGK Elektronik Veri Transferi? menüsüne E-bildirge Bildirim Kontrolü seçenekleri eklendi.

İşyeri bazında yapılan kontrollere göre kanun kapsamında olan veya olmayan personeller tesbit edilerek, kanun bilgileri otomatik güncellenir.