07.09.2018 Bülten No: H-IK-300-G0014 - 2000 Bilgisayar

07.09.2018 Bülten No: H-IK-300-G0014

İNSAN KAYNAKLARI 3.00

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Servis İşlemleri

      - 6 numaralı servis eklenmiştir. Personel kartındaki güncel kanun numarası 17103, 27103 ve 37103 olan personeller için,ilgili personelin kanun başlangıç ayı ve yılı da kontrol edilerek, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları için hesaplanmış olan bordrolarında terkin edilecek teşvik tutarı rakamı hesaplaması yapılır. e-bildirge kanun numaralarında bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Ek Kazanç ve Sosyal Yardım Tipi Tanımlama

      - Ek kazanç ve sosyal yardım tipi tanımlarına "Gelir Vergisi Muafiyeti Uygulanır" ve "SGK Muafiyeti Uygulanır" alanları eklenmiştir ve öndeğer olarak "evet" verilmiştir. Böylelikle, aynı işverene ait farklı yemek yardımı muafiyeti uygulaması olan işletmelerde, genel tahakkuk parametresi tanımlamalarından doğabilecek hataların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

 

Personel Yönetimi

      Özel Günler e-Posta

      - SMS olarak mesaj gönderebilme seçeneği eklenmiştir.

 

Personel Özlük Bilgileri

      - Tüm kart ekranlarında yer alan döküman ekleme ekranına, çoklu seçim yapabilme özelliği getirilmiştir.

 

Personel Şirket Bilgileri

      - Otomaik BES kapsamına dahil olup, cayan ve işten ayrılan personelin, tekrar işe girmesi durumunda, işyeri bilgileri girişinin tamamlanmasını takiben, BES hareketinin oluşturulma onayının tekrar sorulması sağlanmıştır.

      - Banka bilgilerine "Ek Hesap No" sahası eklenmiştir.

 

Raporlama Yönetimi

      İhbar Bordrosu

      - Esnek açıklama içeriği oluşturma özelliği eklenmiştir.

 

İstihdam Teşvikine İlişikin Bildirim 1 (x7103 Kanun)

      - 7103 sayılı kanunla getirilen teşviklerden faydalanan işletmeler için bildirim raporları hazırlanmıştır.

      - Parametrik olarak ilk 6 aya ait rakamların toplu şekilde raporlanabilmesi sağlanmıştır.

 

İstihdam Teşvikine İlişikin Bildirim 2 (x7103 Kanun)

      - 7103 sayılı kanunla getirilen teşviklerden faydalanan işletmeler için bildirim raporları hazırlanmıştır.

 

Kıdem Bordrosu

      - Esnek açıklama içeriği oluşturma özelliği eklenmiştir.