05.10.2018 Bülten No: Y-720-D0027 - 2000 Bilgisayar

05.10.2018 Bülten No: Y-720-D0027

CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hesap Kartı

      - Muhasebe Kodu alanında arama işlemlerinde Muhasebe Şirket Kodu farklı olduğunda Alt Hesap Kodları yanlış şirketten alınıyordu, düzeltildi

 

Devir

      - Yıllık Devir işleminde B/A toplamlarından herhangi biri sadece devirden geliyorsa o işlem için Devir hareketi üretilmiyordu, düzeltildi

 

FATURA SİSTEMİ

Alım Faturası

      - e-Fatura Kullanıcısı olmayan cari hesaba e-fatura kaydetmek istendiğinde hata mesajı veriyordu, düzeltildi

 

İrsaliye

      - e-İrsaliye kayıt edilirken Sevk Tarih/Saati bilgisinin İrsaliye Tarih/Saat bilgisinden öncesi olmayacak şekilde kontrol eklendi.

 

MUHASEBE SİSTEMİ

Alt Hesap Planı

      - F12 ile kaydın kaynağına gidilmek istendiğinde Kaynak Evrak Serisi boş olan kayıtlarda hata veriyordu, düzeltildi

 

Personel / Muhasebe Entegrasyonu

      - Damga Vergisi Terkini ve SGK İşçi Pirrmi Teşvik hesapları için tanım yapılmamışsa fiş bakiyeli oluşuyordu, düzeltildi

 

Dövizli Hesap ve Referans

      Dövizli Muavin

      - Döviz Cinslerine Göre Toplamların listelendiği bölümde en fazla 5 farklı döviz cinsi listeleniyordu, düzeltildi

 

PERSONEL SİSTEMİ

Bordro İşlemleri

      - Belge Türü 35 için Fiili Hizmet günü 26 Gün Kontrolü kaldırıldı

      - 2018 yılı için İlave Agi Desteği hesaplamalarıyla ilgili değişiklik yapıldı.İlave Agi Desteği Vergi diliminin değişmesi nedeniyle ve Agi Dahil Net maaşın (2018 yılı için 1.603,12) yıllık bazda karşılaştırıldığında 1.603,12nin altına düşmesi durumunda uygulanır.Geriye dönük bordrolarda Fazla Mesai,Prim,İkramiye gibi ek ödemeler nedeniyle yıllık bazda asgari ücretin üstüne çıkması durumunda ilave agi desteği uygulanmaz.Ay içinde giren, çıkan veya ücretsiz izin gibi eksik çalışma durumlarında da ilave agi desteğinden faydalanılamaz.

 

Çalışma Belgesi

      - Gelir Vergisi Rakamlarına kütüklerdeki Ay-Yıla ait bordrodaki matrah ve tutarı dahil etmiyordu, düzeltildi

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Listesi

      - SGK Bildirgeleri Eksik Gün Nedeni bilgisi xml dosyaya aktarılmıyordu, düzeltildi

 

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

      - Bağlantılı Programlar Menüsünden Çalışma Belgesi açılarak döküm alındığıda İşten Ayrılma Nedenine yanlış değer geliyordu, düzeltildi

 

SERBEST MESLEK ERBABI MODÜLÜ

Gider Belgesi

      - Fatura belge girişinde Evrak Seri ve No kısımlarının Defter Beyan Sistemindeki gibi boş geçmemesi sağlandı

 

YENİ NESİL İŞLEMLER

Çok Amaçlı Bilgi Transferi

      - İşletme Defteri Stok Kartlarına kayıt tranasferinde hata veriyordu, düzeltildi

 

Çok Amaçlı Listeler

      - İzin Tablosundan Personel Kartına bağlanarak alan listelenmek istendiğinde liste alınamıyordu, düzeltildi