04.01.2019 Bülten No: G-KKP-930-G0004 - 2000 Bilgisayar

04.01.2019 Bülten No: G-KKP-930-G0004

MUHASEBE

Yasal Formlar

      - Serbest Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Form Ba-Bs bildirimlerinde işlemin gerçekleştiği günün T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate almaları gerekmektedir. Bu amaçla Form Ba/Bs tanımlarına, "Serbest Bölge Raporlamasında Kullanılacak Kur Cinsi" parametresi eklendi. Şirket bilgilerinde yer alan Şirketin Ana Para Birimi bilgisi TRYden farklı olması durumunda, (USD, EUR vb.) Mal ve Hizmetlerin KDV Hariç Toplam Bedeli, işlem tutarının Form Ba/Bs tanımlarında seçilen kur cinsine ait işlem tarihindeki Döviz Kuru ile çarpılarak hesaplanır.

 

RAPORLAR

Finans Yönetimi Raporları

      - Vade Farkı raporlarında performans iyileştirmesi yapıldı.

 

 SATINALMA

Alım Faturası

      - Form araç çubuğu kısayol düğmelerine, "Ürün Resmini Görüntüle" butonu eklendi. Buton tıklandığında mal kalemi satırında seçilen ürüne ait resim görüntülenir.

 

 SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Form araç çubuğu kısayol düğmelerine, "Ürün Resmini Görüntüle" butonu eklendi. Buton tıklandığında mal kalemi satırında seçilen ürüne ait resim görüntülenir.

 

 Satış İrsaliyesi

      - Malın alıcısı tarafından satıcısına verilen talimatla, malların alıcının müşterisi durumunda bulunan 3 üncü taraflara teslim edilmesi durumunda e-İrsaliye notlarına, " A adına (Malları Satın Alan Taraf) ....Cye (Malları Teslim alan Taraf) teslim edilmek üzere" ibaresi yazılması sağlandı.

 

STOK YÖNETİMİ

Fişler

      - Form araç çubuğu kısayol düğmelerine, "Ürün Resmini Görüntüle" butonu eklendi. Buton tıklandığında mal kalemi satırında seçilen ürüne ait resim görüntülenir.

 

Stoktaki Mal Maliyeti Hesabı

      - Stoktaki Mal Maliyeti hesaplaması sonucunda güncellenecek fiyat tipinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi sağlandı.

 

ÜRETİM

Üretim Fişleri

      - Form araç çubuğu kısayol düğmelerine, "Ürün Resmini Görüntüle" butonu eklendi. Buton tıklandığında mal kalemi satırında seçilen ürüne ait resim görüntülenir.