04.01.2019 Bülten No: Y-730-G0003 - 2000 Bilgisayar

04.01.2019 Bülten No: Y-730-G0003

CARİ HESAP SİSTEMİ

Hareket Yaşlandırma Listesi

      - Vadelere Göre Hesap İcmali liste türü için Borç ve Alacak Bakiyesi veren hesaplar birlikte listelendiğinde Alacaklı Hesaplar Negatif Listelensin parametresi eklendi.Bu parametre ile Alacak Bakiyesi veren hesapların Tutarları negatif gösterilir ve Toplamlarada Negatif etki eder.

 

FATURA SİSTEMİ

Fatura

      - Mal Kodunda herhangi bir seçin yapılmış ise Parti No, Seri No alanlarında açılan F10 penceresinde sadece seçili olan mala ait kayıtların gösterilmesi sağlandı.

 

PERSONEL SİSTEMİ

Personel Kartı

      - Öndeğerler sayfasındaki İcra Kesintisi Şekline "Net İstihkakın en fazla 1/3 kadarı kesilebilsin" ve "Net İstihkakın en fazla 1/10 kadarı kesilebilsin" tanımları eklendi.

 

Izin Yönetimi Modülü

      Listeler

      - Yıllık İzin Ekstresi seçeneği eklendi.Personel bazında, Yıllık İzin Hakedişleri ve kullanılan yıllık izinler birlikte listelenir ve kalan izin bilgilerinin takibi yapılır.

 

SERBEST MESLEK ERBABI MODÜLÜ

Gelir Belgesi

      - Soyadı - Ünvan, Adı-Ünvan Devamı, Vergi Dairesi ve VKN/TCKN alanlarında Eş Zamanlı Pencere ile arama yapılabilmesi sağlandı