08.02.2019 Bülten No: Y-730-G0006 - 2000 Bilgisayar

08.02.2019 Bülten No: Y-730-G0006

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Banka Ekstresi Transferi (Excel)

      - Anadolu Bank tanımları eklendi    

      - Kuveyt Türk, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarına ait tanımlar eklendi.

 

İŞLETME DEFTERİ SİSTEMİ

Firma Tanıtımı

      Mükellef Bilgileri

      - Defter Beyan Sistemi sayfasına, Defter Beyan Sistemi Entegrasyonunda Müşavir Api Bilgileri Kullanılsın parametresi eklendi.Müşavir Defter Beyan sisteminde kendi kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak mükkellefe ait bilgileri giriyorsa bu parametre kullanılmalıdır ve Api Key ve Api Secret alanlarına Müşavire ait bilgiler girilmelidir

 

MUHASEBE SİSTEMİ

Banka Ekstresi Transferi (Excel)

      - Muhasebe Fişine Transfer İşlemine Fiş Başlık Bilgilerinin transferi eklendi.

 

Çalışma Parametreleri

      Genel Parametreler

      - Muhasebe Fişi Hesap Kodu Girişi / Hesap Kodu Hesap Adına Göre Açılmasın onay parametresi eklendi.Onay verilmesi durumunda Fiş Girişinde Hesap Kodunda Harf girildiğinde Eş Zamanlı Pencere yine Hesap Koduna göre açılır.Harf girildiğinde Hesap Adına göre Eş Zamanlı Pencere açılması için bu parametre işaretlenmeden kullanılmalıdır.

 

Sistem Parametreleri

      Mali Yıl

      - Alt Hesap Planında B/A Rakamlarında = Takip Edilen Tüm Aylara ait rakamlar gösterilsin / 12 Aylık Mali Yıla ait rakamlar gösterilsin parametresi eklendi.Alt Hesap Kartı ön sayfasında Mali Yıl B/A rakamları burada yapılan tanıma göre ya takip edilen ay sayısının tamamı yada 12 aylık mali döneme göre gösterilir.

 

MUHASEBE SİSTEMİ CARİ HESAP SİSTEMİ

Banka Ekstresi Transferi (Excel)

      - Kuveyt Türk, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarına ait tanımlar eklendi.

 

SENET VE ÇEK TAKİP SİSTEMİ

Alacak Çekleri Alım Bordrosu

      - Ekranın alt bölümünde yer alan Bordro Toplamı (TL) satırına Bordro Döviz Toplamı alanı eklendi.