02.07.2019 Bülten No: H-IK-310-G0004 - 2000 Bilgisayar

02.07.2019 Bülten No: H-IK-310-G0004

 

Bülten No     : H-IK-310-G0004

Tarih              : 02.07.2019

 

İK 3.10 WEB SELF SERVİS

Login Ekranı

      Login

      - Self servis kullanıcılarının kullandıkları şifrelerinin güvenliğinin arttırılabilmesi amacı ile, tanımları "İk sistem parametreleri" ekranında "Self Servis Şifre Politikası" ekranında yapılmak üzere parametreler eklenmiştir.

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - Bordro hesaplaması yapılırken, önceki dönem bordrosu hesaplanmamış personellerin kontrol edilerek, hesaplama öncesi uyarı verilmesi amacı ile "Önceki Dönem Bordrosu Mevcut Kontrolü Uygulansın" seçeneği eklenmiştir.

 

Entegrasyon Parametreleri

      - Kod1, kod2, kod3, kod4 seçeneklerine, işyeri özel kod 11,12,13 ve 14 seçenekleri eklenmiştir.

 

Genel Parametreler

      - "Özel Sig. Ayrılanlar İçin Kıstel Hesaplansın" seçeneği eklenmiştir.

 

e-Reçete Yönetimi

      e-Reçete Girişi

      - Giriş ekranına personele ait resim eklenmiştir.

 

Organizasyon Yönetimi

      İşyeri Bilgileri

      - "SGK İşveren Sistemi" ve "e-Bildirge V.2 Giriş" ekranlarına giriş düğmeleri eklenmiştir.

 

İşyeri Bilgileri Kopyalama

      - Yeni işyeri açıldıktan sonra "İşyeri Bilgileri Kopyalama" ile seçilen kaynak işyerindeki "Birim ","Pozisyon ","İşyeri Parametreleri ","İşyeri Kapsam bazında Ödenek tanımlarının" yeni işyerilerine kopyalanabilmesi sağlanmıştır..

 

Organizasyon Şeması

      - Organizasyon ağacı bölümünde, "Personel Filtreleme" listesine ve personeller üzerinde açılan balon mesaj bölümüne personele ait son birim ücret bilgisi eklenmiştir. Kullanıcının , personel ücret bilgisini görüntüleme yetkisi yoksa , bu bilgiler görüntülenmeyecektir.

 

Personel Yönetimi

      Personel Özlük Bilgileri

      - Aile Durum Bilgilerine loglama özelliği eklenmiştir.

 

Program Yönetimi

      Döküman Dizinleri

      - Şu an için Personel Özlük ve Personel Şirket Bilgileri kartları altında açılan döküman dizinleri standart hale getirebilmek amacı ile, ilgili ekran eklenmiştir. Burada yapılan tanımlara göre , açılan her yeni kartın altında, belirtilen döküman dizinleri otomatik olarak açılacaktır.

 

İK Sistem Parametreleri

      - Tanımlanabilecek "Harici Program" sayısı on adete yükseltilmiştir.

      - "Personel Şirket Bilgileri", "Personel Özlük Bilgileri", "Puantaj Hesaplama" ve "Bordro Hesaplama" ekranları için aynı anda açılabilecek ekran sayısının parametrik olarak kontrolü için "Aynı anda açılabilecek maksimum ekran sayısı" alanı eklenmiştir. Öndeğeri 3, maksimum değeri 5 tir.

 

Raporlama Yönetimi

      Organizasyon Raporları

      - Organizasyon Yönetimi analizleri sisteme eklenmiştir.

 

Toplam Maaş Bordrosu (Net Tutarlı - Teşvikli 3)

      - Yüksek sayıda ödenek tipi kullanımına uygun olarak, ilgili rapor formatı sisteme eklenmiştir.

 

İŞLETMEN 3.10

Kullanıcı ve Gruplar

      Kullanıcı Grup Tanımları

      - Operasyonel haklara"Tek personel için icmal rapor alınabilsin" seçeneği eklenmiştir. Bu hakka sahip olmayan personel, çıktısında tek personele ait veri bulunan "Toplam Maaş Bordrosu", "Bordro İcmali" raporlarını çalıştıramayacak, entegrasyon fişi oluşturamayacaktır.