09.07.2019 Bülten No: Y-730-G0018 - 2000 Bilgisayar

09.07.2019 Bülten No: Y-730-G0018

 

Bülten No     : Y-730-G0018

Tarih              : 09.07.2019

 

FATURA SİSTEMİ

Fatura Parametreleri

      Parametreler

      - Fatura Vade Tarihine Mal Kalem Ort. Vade Tarihi Getirilsin (Net Tutar Üzerinden) parametresi eklendi.Mal Kalemlerinin Ortalama Vade Tarihi Hesaplanırken İskonto Tutarı düşülerek Net Tutar üzerinden hesaplama yapılır.

 

PERSONEL SİSTEMİ

Bordro İşlemleri

      - "Ayiçinde Yarım Günlük Yıllık İzin Var ? E/H" parametresi eklendi.Bu parametre seçilirse Yıllık İzin gününden yarım gün düşülerek Normal Güne ilave edilerek maaş hesaplanır.

 

Hesap Pusulası

      - Bordro İşlemlerine eklenen "Ayiçinde Yarım Günlük Yıllık İzin Var ? parametresine bağlı değişiklikler yapıldı.