09.12.2019 Bülten No: Y-730-D0027 - 2000 Bilgisayar

09.12.2019 Bülten No: Y-730-D0027

 

Bülten No     : Y-730-D0027

Tarih              : 09.12.2019

 

GENEL

      - Tüm Liste programlarında, üst üste liste alınmak istenildiğinde rapor ekranı dolu olduğunda Rapor Ekranı sayfasının açılması yavaş oluyordu, düzeltildi

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hesap Kartı

      - e-Posta alanlarında eksi (-) işareti girilemiyordu, düzeltildi

 

Ekstre

      - Grup satırında basılan Cari Hesap Ünvan bilgisi excele listelemede liste basım alanlarında tanımlanan alan boyu kadar basılıyordu, düzeltldi

 

e-Mutabakat

      Mutabakat Mektubu

      - Liste kolon başlıklarına tıklanarak sıralama yapıldığında yerleri değişen hesaplara gönderilen mail farklı hesaba gidiyordu, düzeltildi

 

Kredi Kartı Modülü

      Kredi Kartı ile Tahsilat Fişi

      - Cari Hesap Kodu alanında eş zamanlı ve F9 ile arama işlemlerinde konumlanma hatası vardı, düzeltildi.

 

FATURA SİSTEMİ

e-İhracat Faturası

      - Ödeme Bilgilerinde Banka Kodu alanında F9 arama penceresinde konumlanma sorunu vardı , düzeltildi

      - Teslim Yeri Bilgileri Teslim Yeri alanında eş zamanlı ve F9 penceresiyle aarama işleminde konumlanma sorunu vardı, düzeltildi

 

Fatura

      - Online Entegrasyon kullanılan şirketlerde kayıt esnasında gelen fiş bilgileri penceresinde F10 / Arama penceresi açıldığında Num Lock ve Caps Lock açık ise kapatılıyordu, düzeltildi

      - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına düzenlenen e-Faturalarda, CPA Kodu ve Üretici Hesap Kodu zorunluluğu kaldırılmıştır

 

MUHASEBE SİSTEMİ

Aylık Yevmiye

      - Nakli Yekün satırının değeri hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi

 

İndirilecek/Yüklenilen KDV Listesi

      - Kasaya kesilen alım faturalarında cari hesap ünvanı hareketlerden alınmıyordu, düzeltildi

 

PERSONEL SİSTEMİ

Bordro İşlemleri

      - Ayiçinde Ters Bakiye veren asgari ücretli çalışanların bordrolarında İlave AGİ Desteği hesaplanmıyordu, düzeltildi

      - Eksik Neden Kodlarına 25- Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama eklendi

      - 14.Diğer Nedenler eksik neden kodu 13.Diğer Nedenler olarak değiştirildi.

 

SGK Elektronik Veri Transferi

      - Kanun Bazında veya Fiili Hizmete tabi çalışma nedeniyle ay içinde birden fazla belge türü ve kanun dağılımı hesaplanan personellerin SGK e-Bildirge Eksik Gün Neden Kodu 25- Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama olacak şekilde değiştirildi

 

YENİ NESİL İŞLEMLER

Çok Amaçlı Bilgi Transferi

      - Personel Tablosuna kayıt transferinde program hata veriyordu, düzeltildi

 

Çok Amaçlı Listeler (BETA)

      - Çevre Değişkenleri özel alanlarından İcmal Satır Sıra No alanı için İcmalde Yaz parametresi hatalı çalışıyordu, düzeltildi

 

 Mail Tipi Yeni Nesil Bülten
Referans No 2009008241
Dağıtım Listesi
Dar Dağıtım Listesi - YS + EVB + D + GSYS