14.08.2020 Link Güneş ERP Bülten - 2000 Bilgisayar

14.08.2020 Link Güneş ERP Bülten

 

GENEL

      - Kullanıcının güvenlik tanımlarında değişiklik yapmadan, istenilen tanımlarda gerekli görülen değişiklikleri yapabilmesi imkanı sağlandı. Bu maksatla program giriş menüsünde yer alan Gelişmiş Ayarlara, "Kullanıcı yetkileri kontrol edilmesin" seçim kutusu eklendi. Yapılan geliştirmelere ilişkin detaylı bilgi; web sitemizde Değişikliklere İlişkin Önemli Dökümanlar klasöründe, "Genel Özellikler" isimli dökümanda yer almaktadır.

      - Giriş evrakları Seri/Parti No Uygulama Tanımlarına Son Kullanım Tarihi Kontrol Edilsin parametresi eklendi.Kullanım Türü Parti No ve Hesaplamada Kullanılacak Tarih; Son Kullanım Tarihi ise bu tanım aktif olur.Son Kullanım Tarihi Kontrol Edilsin parametresi aktif ise giriş evraklarında; aynı parti no ve aynı malkoduna ait daha önceden girilmiş bir son kullanım tarihi varsa kullanıcının bu tarihten farklı bir son kullanım tarihi girmesi engellenir.

 

FİNANS

Cari Hesaplar

      - C/H Kartları / e-İrsaliye Bilgileri sayfasına, "e-İrsaliye Görüntüleme Dosyası" sahası eklendi.

 

e-Mutabakat

      - Mutabkat Mektubu seçneğine, "e-Posta bilgisi olanlar listelensin" opsiyonu eklendi.

      - Mutabakat mektubu gönderimi yapıldığında e-Posta içeriğine, firma ünvanı bilgisinin de yazılması sağlandı.

      - e-Mutabakat Mektubu / Genel Çalışma Tanımlarına eklenen "e-Posta ekine dosya eklenmesin" seçim kutusu işaretlendiğinde pdf dosya oluşturulmayacağından, e-posta gönderiminin daha hızlı sonuçlanması sağlandı.

 

FİNANS ANALİZ MODÜLÜ

C/H Ekstresi

      - Cari Ekstre Raporu parametrelerine, Para Birimi: 0.Tümü 1.Yerel Para 2.Döviz opsiyonları eklendi.

 

RAPORLAR

Beyanname Raporları

      - Muhasebe_Gecici Gelir Vergi Beyannamesi Raporu sayfa tasarımları, e-Beyanname Düzenleme Programı örnek alınarak yeniden düzenlendi.

      - Beyanname Raporlarında tanımlı olan şablonların silinebilmesi için "Sil" butonu eklendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Hata nedeni ile Alıcıya ulaşmayan irsaliyelerin faturalaşmasını engellemek için, Satış Faturası Sipariş/İrsaliye/Fatura Geçiş Tanımları sayfasına "Hata Nedeni ile Gönderilemeyen İrsaliyeler Faturalaştırılmasın" tanımı eklendi.

 

Satış İrsaliyesi

      - Satış İrsaliyesine e-İrsaliye Tanımları tanım sayfası eklendi. Sayfada e-İrsaliye Notu olarak kaydedilmesi istenen not bilgisinin Stok işlemi işlem tipi bazında tanımlanabilmesi sağlandı.Öncesinde Genel Tanımlar ekranında olan şoför bilgileri e-İrsaliye Tanımları ekranına taşındı.

 

Satıştan İade İşlemleri

      - Satıştan İade İrsaliyesinde işlem tipi "İade" olan satış sipariş kayıtlarının seçilmesine imkan sağlandı.