14.08.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

14.08.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

FİNANS

Mutabakat Mektubu

      - Mutabakat Mektubunda e-Posta bilgisi olanlar listelensin opsiyonu seçildiğinde sadece Finans işlemleri e-Posta kutusu kontrol ediliyordu, düzeltildi.

      - Mutabakat Mektubunda dataya bağlı olarak bazı Cari Kartlar için gönderilen e-Posta da ünvan bilgisi yer almıyordu. Sorun giderildi.

 

MUHASEBE

Entegrasyon

      - Dövizli ve KDV Tevkifatlı Alım Ft. yevmiye kaydında tespit edilen sorun giderildi.

 

Fişler

      - Muhasebe fiş girişinde, "Öndeğerleri Getir" seçimi yapıldığında bir üst satırda girilen e-Defter bilgileri, bir alt satıra kopyalanmıyordu, sorun giderildi.

 

RAPORLAR

Maliyet Raporları

      - Stoktaki Mal Maliyeti (Seri Parti Numarasına Göre) hesaplamasında tespit edilen sorun giderildi.

 

Stok Yönetimi Raporları

      - Stok Envanter Raporunda dataya bağlı oluşan hata giderildi.

 

SATINALMA

Alım Faturası

      - e-Arşiv Alım Faturası evrağının başlık bilgilerinde değişiklik yapılmasına izin verilmiyordu, sorun giderildi.

 

Alım İrsaliyesi

      - Alım İrsaliyesinde, "Malı kendim taşıyacağım/taşıtacağım" seçimi yapılarak düzenlenen sevk irsaliyesinde tespit edilen sorun giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış Faturası

      - Sipariş/İrsaliye/Fatura geçiş işlemleri tanımlarında geçiş işlemi sırasında fiyatlar değiştirilmesin tanıımları yapıldığında, erek evrakta fiyat listesi numarası değiştirilse bile fiyat güncellenmiyordu.Sorun giderildi.

      - e-Fatura için Satış Faturası ekranında bulunan "e-Faturayı Yazdır" servis işleminde var olan sorun giderildi.

 

Satış İrsaliyesi

      - Satış İrsaliyesinde sevk tarihi, düzenleme tarihi ile aynı iken sevk saatinin düzenleme saatinden küçük olması engellendi.

      - Cari Kartlarda şahış olan müşterilere kesilen Satış İrsaliyesi kaydedildiğinde tespit edilen sorun giderildi.

      - İrsaliye kaydedilirken hatalı verilen Sevk Saati ile ilgili uyarı mesajında tespit edilen sorun giderildi.

      - e-Irsaliye kapsamında olmayan müşteriye yanlışlıkla fazla miktarda kesilmiş olan e-İrsaliye üzerinde eksik/fazla miktarda değişiklik yapılıp, irsaliyenin sorunsuz olarak güncellenebilmesi sağlandı.

      - e-İrsaliye Durumu Taslak dışında olan tüm senaryolarda Birim Miktar sahasında değişikliğe izin verilmemesi sağlandı.

      - "İrsaliyeyi Yazdır" butonu bazı durumlarda aktif hale getirilmiyordu, sorun giderildi.

      - Bazı durumlarda e-İrsaliye HTML formatında görüntülenemiyordu, sorun giderildi.

      - Web servis uygulamasından alınan mesajlardaki türkçe karekter sorunu giderildi.

      - Teslim Yeri Kodu alanında Hesap Kodu VKNsinden farklı olan hesapların seçiminde tespit edilen sorun giderildi.