14.08.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme - 2000 Bilgisayar

14.08.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hesap Kartı

      - Bazı entegratörlerde Muhtelif Müşteriler için ünvan muhtelif müşteriler şeklinde kontrol ediliyordu.Bu nedenle kayıt aşamasında Ünvan bilgisinin muhtelif müşteriler olarak kaydeilmesine izin verildi.

 

Hareket Yaşlandırma Listesi

      - Liste Türü Aylık için Liste Basım Alanlarına Opsiyon Günü ve Bölge Kodu alanları eklendiğinde listelenmiyordu, icmal satırında listelenmesi sağlandı.

 

Tahsil Tediye Fişi

      - Kredi Kartı işlem tipiyle kayıt girildikten sonra yeni kayda geçilip bir önceki kayıt okutulmak istendiğinde işlem gerçekleşmiyordu, düzeltildi

 

FATURA SİSTEMİ

Fatura

      - Kalemde KDV uygulanan faturalarda KDV Dahil girilerek Sh+F5 ile fatura kapatıldığında fatura genel toplam bedeli hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi

 

İrsaliye

      - e-İrsaliye kayıt aşamasında eğer Sevk Saati Kaydın Girildiği saatten küçük ise Sevk Saatine Kaydın Girildiği Saatin set edilmesi sağlandı.

      - Malları Satan Hesap Kodunda F9 penceresiyle arama işleminde konumlanma hatası vardı, düzeltildi

      - Giriş Şekli Barkod/Karekod olduğunda uygulanacak fiyat üzerinden gelen birim fiyat sıfırlanamıyordu, düzeltildi

      - Malları Satan Hesap Koduna konumlanıp alandan çıkılmak istenildiğinde uyarı verilip alandan çıkılamıyordu, düzeltildi

      - Depo Stok Mevcudu kontrolünde Faturalaşan İrsaliyeler işleme dahil ediliyordu, düzeltildi

      - e-İrsaliye kayıt işleminde Mükerrrer Referans No kontrolü çalışmıyordu, düzeltildi

 

MUHASEBE SİSTEMİ

Alt Hesap Planı

      - Vergi Hesap No alanına bir değer girilip alandan çıkılmak istendiğinde bilgiye bağlı olarak bazı durumlarda hata verebiliyordu, düzeltildi

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

      - Gider Pusulası ve Serbest Meslek Makbuzu bilgileri Tablo 3 / Ödeme Bilgilerine eksik ve hatalı geliyordu, düzeltildi

 

PERSONEL SİSTEMİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Listesi

      - Ayiçinde birden fazla bordro olduğunda Eksik Gün Nedeni SGK Bildirge bölümünde gelmiyordu, düzeltildi

 

SENET VE ÇEK TAKİP SİSTEMİ

Alacak Çekleri Çıkış Bordrosu

      - İndeksleme Şekli Vade Tarihi seçilerek Çok Amaçlı Form Tasarımı üzerinden döküm alındığında indeks şeklini dikkate almıyordu, düzeltildi