21.08.2020 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

21.08.2020 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Elektronik Veri Yönetimi

      Muhtasar - Aylık Bildirge XML Dosyası

      - Gelir vergisi muafiyet durumunun , öncelikle personelin bağlı olduğu işyeri bilgisi kartı üzerinden yapılması sağlanmıştır. Buradaki değer muaf olarak seçilmişse, tüm personeller için muaf uygulaması yapılacaktır.

 

İzin Yönetimi

      Personel İzin Bilgileri

      - Kalan izin günü için ödenek oluşturulurken, ödenek hesaplanacak gün tipi serbest puantaj ise, hesaplanacak gün sayısının , kalan izin günü olarak otomatik getirilmesi sağlanmıştır.

 

Personel Yönetimi

      Personel Şirket Bilgileri

      - Personel şirket bilgileri kartı "Aylık Gelir Vergisi Bilgileri" sekmesine "Muhtasar İçin Ödeme Tür Kodu" alanı eklenmiştir. Şu an için sadece "019" için çalışacaktır.