21.08.2020 Techno IK Düzeltme - 2000 Bilgisayar

21.08.2020 Techno IK Düzeltme

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Elektronik Veri Yönetimi

      Muhtasar - Aylık Bildirge XML Dosyası

      - 25 olarak girilmiş eksik gün neden kodu 13 olarak xml e atılıyordu, sorun giderilmiştir.

      - "Sigortalı SGK Sicil Numarası Yazılsın" parametresi işaretli olmadığı halde, xml dosya içinde yer alıyordu, sorun giderilmiştir.

 

Raporlama Yönetimi

      Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro

      - 3 ten fazla çocuk olması durumunda, indirim oranı ve tutarı hatalı hesaplanıyordu, sorun giderilmiştir.

 

Bordro Hesap Pusulası (Net Tutarlı)

      - Personele eposta olarak gönderilmek istendiğinde hata oluşuyordu, sorun giderilmiştir.