24.08.2020 Link Yeni Nesil Bülten - 2000 Bilgisayar

24.08.2020 Link Yeni Nesil Bülten

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Cari Hesap Kartı

      - e-İrsaliye Bilgileri sayfasına e-İrsaliye Görüntüleme Dosyası alanı eklendi.

 

FATURA SİSTEMİ

e-Alım Faturası Transferi

      - Binek Otomobil Gider Belgesi onay parametresi eklendi.Girilen belge Binek Otomobil Gider kaydı ise işaretlenerek KKEG tutarlarının hesaplanması sağlanır.

      - Genel Tanımlar / Genel sekmesine Gider Faturasında Stok Miktarına 1 set edilsin parametresi eklendi.Bu durumda Mal Kalemi detayında Miktar alanının değeri 1 olarak getirilir. Parametre seçilmeden kullanıldığında e-Alım Faturasındaki mal kalem miktarlarının toplamı getirilir.

 

e-Alım İrsaliyesi Transferi

      - Stok Hareket Tablosuna kaydedilen İşlem Tipinin değiştirilebilmesi için Öndeğerler Sayfasına İşlem Tipi alanı eklendi

 

İrsaliye

      - Sipariş Tarihi İrsaliye Tarihinden büyük ise kayıt aşamasında uyarı mesajı verilmesi sağlandı

 

Fatura Parametreleri

      Parametreler

      - Miktar Hesaplama Formülleri sayfasına Faturalaşan Siparişlerde Miktar Formülleri Hesaplanmasın ve Faturalaşan İrsaliyelerde Miktar Formülleri Hesaplanmasın parametreleri eklendi

      - Fason,Transfer,İç Kullanım,Hediye-Numune,Konsinye işlem tipleri ve Hata Nedeniyle gönderilemeyen irsaliyeler için Faturalaştırılmasın onay parametreleri eklendi

 

İrsaliye Parametreleri

      - Miktar Hesaplama Formülleri sayfasına İrsaliyeleşen Siparişlerde Miktar Formülleri Hesaplanmasın parametreleri eklendi

      - Fason,Transfer,İç Kullanım,Hediye-Numune,Konsinye işlem tipleri için e-Fatura Notu tanımları eklendi.