24.08.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme - 2000 Bilgisayar

24.08.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme

 

FATURA SİSTEMİ

e-İhracat Faturası

      - Sevkiyatı Daha Sonra Yapılacak parametresi eksikti, eksiklik giderildi

 

İrsaliye

      - Matbudan e-İrsaliye kaydedildikten sonra yeni irsaliye kaydında matbu evrak no bilgisi sonraki irsaliyelerde de kaydediliyordu, düzeltildi

      - e-İrsaliye Bilgileri şoför bilgisi seçimi yapılırken, Referans Kartı Açıklamasında Şoför Ad-Soyad yazım şeklinde boşluk kullanılmamışsa program hata veriyordu, düzeltildi.

      - Brüt ve Net Ağırlık değerleri hesaplanmıyordu, düzeltildi

      - e-İrsaliye Kullanıcısı olmayanların alıcı etiketi olmadığından, Ctrl+J / Etiket Bilgileri Güncelleme işleminde Alıcı Etiketi boş olan kayıtlar için güncelleme işlemi yapılabilmesi sağlandı.

 

PERSONEL SİSTEMİ

Bordro İşlemleri

      - 26322 nolu kanun için GV Terkin hesabının yapılması sağlandı. Ctrl + I tuşuyla Gelir Vergisi Terkin bilgileri görülebilir.

 

Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi

      - Kaşe-İmza bölümünde Şirket Ünvanı ve Başılk kısmında (FORM 2) ifadesi eksikti, eksiklikler giderildi

 

Konsolide Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

      - Bilgiye bağlı olarak bazı durumlarda Matrah Bildirimlerinde hesaplanan rakamlar hatalı olabiliyordu, düzeltildi

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Listesi

      - Ay içinde birden çok bordro hesaplanmış ise Matrah Bilfiriminde hesaplanan rakamlar hatalı oluyordu, düzeltildi

      - Ayiçinde birden çok bordro olduğunda çalışan sayıları hatalı hesaplanabiliyordu, düzeltildi

      - Birden çok İşyeri Kartı olduğunda Mükellef bilgilerinde Merkez işyeri kartına ait bilgilerin basılması sağlandı.

 

Konsolide Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

      Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

      - Ödeme Tür Kodu 019 girilen personeller için Matrah Bildirimi kısmında 019 / Ödeme Tür Kodu için Matrah Bildirimi bilgileri gelmiyordu, düzeltildi

 

STOK TAKİP SİSTEMİ

Ekstre

      - Faturalaşan İrsaliyeler listelenmesin seçilerek liste alındığında bilgiye bağlı olarak bazı durumlarda Devir satırı listelenmiyordu, düzeltildi

 

Stok Kartları Hızlı Girişi

      - Yeni satır girilirken, Genel Tanımlar / Çalışma Tanımları / Eş Zamanlı Pencere filtreleme şekli "Başlangıç değerine göre kayıt varsa listele" seçilince program hata mesajı veriyordu, düzeltildi