04.12.2020 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

04.12.2020 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - 17256 ve 27256 nolu istihdam teşvikleri için hesaplama işlemleri sisteme eklenmiştir. Mevcut veritabanlarına ilgili kanun numaralarının eklenmesi için HrUpdateStation.exe çalıştırılmalıdır. 27256 numaralı teşvik için Ocak 2019 - Nisan 2020 dönemleri arasındaki minimum personel sayısı kontrolü için de ayrıca "27256 Nolu Kanun için e-Bildirge Kontrolü" ekranı eklenmiştir.

      - 07252 nolu istihdam teşviği uygulama tarihi 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

İzin Yönetimi

      İzin Tip Listesi

      - Seçilmiş olan personellerin, belirtilen tarih aralığında sistemdeki tüm izin tipleri için listesini oluşturan ekran, İzin Yönetimi modülü altına eklenmiştir.

    

Organizasyon Yönetimi

      Organizasyon Şeması

      - Organizasyon Ağacı - Personel Grup Filtresine Hepsini Seç/Seçimi Kaldır özelliği eklenmiştir.

 

Raporlama Yönetimi

      Personel Detay Analizleri

      - "Personel AGİ Detayı Eş" ve "Personel AGİ Detayı Çocuk" analizlerine "Güncel Bildirim Tarihi Görüntülensin" parametresi eklenerek, personelin sadece son durum bildirim bilgilerinin listeye dahil edilmesi sağlanmıştır.