04.12.2020 Techno IK Düzeltme - 2000 Bilgisayar

04.12.2020 Techno IK Düzeltme

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      İşyeri Parametreleri

      - "Aktif İşyerleri İçin Kayıt Aç" işlemi hatalı çalışıyordu, sorun giderilmiştir.

 

Puantaj Girişi ve Oluşturma

      - Yıl içinde yeni bir işyeri tahakkuk parametresi tanımlanırken, yıllık fazla mesai saat limiti, bir önceki parametrenin altında ise, puantaj kontrolü yapılırken, personelin ilgili döneminde fazla mesai bulunmaması durumunda dahi, son tanımlanan parametredeki limit aşılmış ise puantaj kaydedilemiyordu, yeni puantajda sadece fazla mesai saati bulunması durumunda kontrol yapılarak sorun giderilmiştir.

 

Raporlama Yönetimi

      Personel Detay Bilgileri

      - "Aile Bilgileri" ilgili parametreye bakılmaksızın her durumda listeleniyordu, sorun giderilmiştir.