04.12.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

04.12.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

FİNANS

Cari Hesaplar

      - Ekstre listesinin Excele aktarımında tespit edilen sorun giderildi.

 

Dövizli Ödeme Eşleme İşlemleri

      - Kur Farkı Faturası oluşturma işleminde tespit edilen sorun giderildi.

 

MUHASEBE

Entegrasyon

      - Sabit Kıymet İşlemleri entegrasyonunda tespit edilen sorun giderildi.

      - Banka Gider Ödeme Fişinde değişiklik yapıldığında, KKEG Tutarları için üretilen yevmiye kayıtlarında tespit edilen sorun giderildi.

 

MUHASEBE ANALİZ MODÜLÜ

Konsolide Muavin Defter

      - Özel hesap dönemli şirket seçiminde tespit edilen sorun giderildi.

 

RAPORLAR

Demirbas_Enflasyon Duzeltme Sonrasi Amortisman Listesi 4

      - Listelenecek alanlara, KKEG Yazılacak Toplam Amort. ve Gider Yazılacak Toplam Amort. sahaları eklendi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Fiyat Listeleri

      - Fiyat listesinin Excelden aktarımında tespit edilen sorun giderildi.

 

İhracat Faturası

      - Banka C/H Kartında tanımlanan "Banka Swift Kodu" bilgisi, İhracat Faturasında ödeme sayfasına getirilmiyordu, sorun giderildi.

 

Satış Faturası

      - Bazı fatura girişlerinde "Bağlı evrağı görüntüle" butonuyla yevmiye kaydına ulaşılamıyordu, sorun giderildi.

 

Sipariş İşlemleri

      - Sipariş başlık bilgilerine eklenen "Sipariş Durumu" bilgisi gösteriminde tespit edilen sorun giderildi.

 

STOK ANALİZ MODÜLÜ

Stok Ekstresi

      - Stok Ekstresi raporu listelenecek alanlara, "Döviz Net Tutar" sahası eklendi.

 

STOK YÖNETİMİ

Fişler

      - Excelden stok fişlerine data aktarımında tespit edilen sorun giderildi.

 

Stok Kartları

      - Ekstre sayfasında Excele aktarımda tespit edilen sorun giderildi.

      - Stok Kartları, F10 Liste penceresi kayıtlarının Excele aktarımında tespit edilen sorun giderildi.