11.12.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme - 2000 Bilgisayar

11.12.2020 Link Yeni Nesil Düzeltme

 

CARİ HESAP SİSTEMİ

Fatura Listesi

      - Seçeneğe ilk girişte KDV Matrah Oran vb alanlardan listelenmesi istenilenler seçilerek liste alındığında, program hata veriyordu, düzeltildi

 

FATURA SİSTEMİ

e-Alım Faturası Transferi

      - Faturanın Dip Toplamlarında Artırım Bedeli kullanılmışsa, Mal Kalemi olarak aktarılabilmesi için Mal Kalemi Seçim ekranının açılması sağlandı.

 

MUHASEBE SİSTEMİ

K.D.V. Beyannamesi

      - Hesap Tanımlarında Kümülatif Bakiye tipi kullanıldığında hesabı hatalı çalışıyordu, düzeltildi

 

Firma Tanıtımı

      Mükellef Bilgileri

      - 2. ve 3. sayfadaki VKN alanlarında başında 0 olan değerler girildiğinde, kayıt esnasında sıfırlar silinerek kaydediliyordu, düzeltildi

 

PERSONEL SİSTEMİ

Bordro İşlemleri

      - KÇÖ kapsamındaki personellere Netten Brüte maaş hesaplaması yapıldığında üst üste ikinci hesaplamada program uyarı verip hesaplamayı durduruyordu, düzeltildi