11.12.2020 Techno IK Bülten - 2000 Bilgisayar

11.12.2020 Techno IK Bülten

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - Oransal kesinti kayıtlarında, kesinti tipi tanımında "Ücretten Kesilsin" ve "Diğer Ücretlerden Kesilsin" beraber işaretli iken, "Diğer Ücret" seçimi yapılmamış ise, kullanıcının tercihine göre, bordro hesaplanan tüm kazançların neti yada brütü üzerinden oransal tutar hesaplanacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

 

Elektronik Veri Yönetimi

      Muhtasar - Aylık Bildirge XML Dosyası

      - Kıdem ve İhbar tazminatı ödeneklerinin xml dosyasında uygun alanlarda toplanabilmesi için ilgili tutarların "Kıdem" ve "İhbar" hesaplama ekranları kullanılarak hesaplanmış ve bu kayıtlarla ilişkili bordroların da hesaplanarak oluşan vergi bilgilerinin bu kayıtlar üzerine aktarılmış olması gerekmekteydi. Yapılan geliştirme ile, kıdem ve ihbar tutarlarını farklı ortamda hesaplayan kullanıcıların, hesapladıkları tutarları birer ödenek olarak sisteme girip, bunları ayrı ayrı bordrolarda hesaplatarak xml dosyasına dahil edebilmeleri sağlanmıştır.

 

Raporlama Yönetimi

      Personel Detay Analizleri

      - Grup bilgileri analizinde pesonel seçimi için organizasyon ağacından seçilen personellerin kullanılabilmesi sağlanmıştır.