11.12.2020 Techno IK Düzeltme - 2000 Bilgisayar

11.12.2020 Techno IK Düzeltme

 

İNSAN KAYNAKLARI 3.10

Bordro ve Tahakkuk Yönetimi

      Bordro Hesaplama

      - 17103 nolu teşvik hesaplaması yapılırken, işçi ve işveren teşvik tutar dağılımlarında yuvarlama nedeni ile kuruş farkı oluşabiliyordu, sorun giderilmiştir.

 

Organizasyon Yönetimi

      İşyeri Bilgileri

      - "Diğer Bilgiler" sekmesinde yer alan "İşkur İş kolu" alanı seçenekleri arasında yer alan "20-GENEL İŞLER" seçeneğinin açıklaması hatalı şekilde "19-GENEL İŞLER" olarak geliyordu. Mevcut veritabanlarında sorunun düzeltilmesi için HrUpdateStation.exe çalıştırımalıdır.