18.12.2020 Link Güneş ERP Düzeltme - 2000 Bilgisayar

18.12.2020 Link Güneş ERP Düzeltme

 

Bülten No     : G-KKP-940-D0030

Tarih              : 18.12.2020

 

FİNANS

e-Mutabakat

      - Form Ba/Bs e-Mutabakat Mektubu, F10 Liste penceresinde tespit edilen sorun giderildi.

 

MUHASEBE

Entegrasyon

      - Perakende Satış Fişi ödeme hareketlerinin muhasebe entegrasyonunda tespit edilen sorun giderildi.

 

RAPORLAR

Sabit Kıymet Yönetimi Raporları

      - Demirbas_Enflasyon Duzeltmeleri Sonrasi Amortisman Listesi 4 Raporunda tespit edilen sorun giderildi.

 

Stok Yönetimi Raporları

      - Stok_Genel Durum Raporunda tespit edilen sorun giderildi.

 

SATINALMA

Alım Faturası

      - Alım Faturasında KDV Muafiyet Nedeni kontrolü yapılıyordu, sorun giderildi.

      - Binek Otomobil Belge Türü sahasında değişiklik yapıldığında tespit edilen sorun giderildi.

 

İthalat Faturası

      - Masraf dağıtım işleminde tespit edilen sorun giderildi.

 

Sigorta Poliçesi

      - Poliçe Başlanıç Tarihi, 31 Aralık 2020 olan kayıtlar için oluşturulan poliçelerin yevmiye kayıtlarında tespit edilen sorun giderildi.

 

SATIŞ PAZARLAMA

Satış İrsaliyesi

      - F10 Liste penceresi alanlarına "Referans No" sahası eklenemiyordu, sorun giderildi.